หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Human Resources Director

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำและตรวจสอบนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ได้แก่  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  งานอบรมพัฒนา งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. บริหารงานแผนกทรัพยากรมนุษย์  ได้แก่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  งานอบรมพัฒนาให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด และถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เกิดเบี้ยปรับจากหน่วยงานราชการ
3. บริหารงานแผนกสนับสนุนงานทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม  ให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด  ตามนโยบายของบริษัท  และถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิดเบี้ยปรับจากหน่วยงานราชการ
4. สามารถแก้ไขกรณีพิพาทแรงงานได้ โดยไม่เกิดผลกระทบกับบริษัท
5. บริหารบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ให้สามารถทำงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติของบริษัทและนโยบายของบริษัท  รวมถึงทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 15 ปี
4. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
5. มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
6. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
7. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
9. มีจิตใจบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความคิดเป็นผู้นำ มีทัศนคติเชิงบวก
10. มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้

สถานที่: เชียงใหม่และภูเก็ต


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 25 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์
สวัสดิการ
  • ค่าอาหาร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ, อุบัติเหตุ
  • สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
  • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
บมจ.คุ้มเสือตระการ
สาขา: ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว
ปีที่ก่อตั้งก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2550
จำนวนพนักงาน: 100 - 200 คน
ลักษณะธุรกิจร้านอาหารและสวนเสือสาธารณะที่ลูกค้าสามารถมองเห็นเสือได้อย่างใกล้ชิด
 
ที่อยู่ : 51/1 หมู่ที่ 7 ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-860-704
โทรสาร : 053-299-363
โฮมเพจ : http://www.tigerkingdom.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด