หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Human Resources (Management Level)

Human Resources (Management Level)
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Manage overall HRM, HRD and Admin function
 • Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures.
 • Focus on driving value and culture organization
คุณสมบัติ
 • Male / Female age 36 - 45 Years
 • Bachelor's or Master Degree's Industrial and Organizational Psychology any related field
 • Minimum 10 Years of Human resource and 3 Years of Management Level, preferably in Property development , 
 • Proactive, interpersonal communication skills.
 • Good command in English

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ เพื่อขาย และพัฒนาที่พักอาศัย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ตึกภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruit
ที่อยู่ : 496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0655103624
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริทาเนีย จำกัด
คีย์เวิร์ด : recruit , training , OD , Strategy , ทรัพยากรบุคคล , สรรหาบุคคล , People , Human Resources Recruitment , Recruitment , สรรหาบุคคลากร , การฝึกอบรม , Training & Development , Development Plan , Recruiting , Recruitment Candidates , Employee Welfare , Performance Evaluation , Human Resources Management , บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน , Compensation & Benefits , Social Security Fund , กองทุนประกันสังคม , บริหารค่าจ้าง , จัดทำแผนงบประมาณ , Benefits , ทำแผนงบประมาณ , แผนงบประมาณ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , จัดการงานบุคคล , Payroll , Ojt , E-learning , Workshops , Human Resource Development , Training&development , สวัสดิการพนักงาน , Recruitment And Selection , Organization Development , Tiger Soft , Bplus , Career Development , Hr System , ปฐมนิเทศพนักงาน , จัดอบรมพนักงาน , กำหนดกลยุทธ์ , Compensation And Benefit , Hrod , Learning & Development , Hr Strategies , Hr Planning , จัดงบประมาณ , Human Resources Business Partner , บริหารงานทรัพยากรบุคคล , วางแผนงานองค์กร , บุคคล , พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล , บุคลากร , สรรหาพนักงาน , บริหารงานบุคคล , สรรหาและว่าจ้าง , สรรหาว่าจ้าง , People Management , อบรมและพัฒนา , Learning And Development , การอบรม , ฝึกอบรม , สัมมนา , อบรมพนักงาน , คัดสรรบุคลากร , Recruite , คัดเลือกพนักงาน , การคัดสรรบุคลากร , สรรหาบุคลากร , บริหารทรัพยากรมนุษย์ , Hrmi , Organization & Personnel , Time Attendance , Erp , Er , Ga , ฝึกอบรมพัฒนา , People Development , Compensation , ทำเงินเดือน , Payroll&benefit , บริหารผลตอบแทน , Taxes , Provident Fund , ภาษี , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , บัญชีเงินเดือน , Payroll And Benefit , จัดอบรม , Learning , Development , Research And Development , Executive Search , สรรหา , Petty Cash , Ar , Ap , ระบบเงินสดย่อย , เงินสดย่อย , Banking , Allowance , Accident Insurance , ค่าแรงค่าจ้าง , แรงงานสัมพันธ์ , ค่าจ้าง , เงินเดือน , สวัสดิการและเงินเดือน , ฝ่ายบุคคล , จัดทำเงินเดือน , การสรรหา , ฝึกอบรมพนักงาน , Training And Development , Training Program , พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , Human Resources Development , Hris , Organizational Development , เทรนนิ่ง , Office Management , Hr Management , Work Permit , Ga & Hr , งานฝึกอบรม , On Job Training , Mc , Business Plus , Pos , Sap , Mrp , Express , Retail Management , โปรแกรมเงินเดือน , บริหารทรัพยากรบุคคล , General Affairs , Technical Training , ฝึกอบรมทางเทคนิค , ให้คำแนะนำ , แนะนำสินค้า , Training พนักงาน , Human Resource Management , พัฒนาทรัพยากรบุคคล , งานทรัพยากรบุคคล , Bplus Hrm , โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป , Hr Program , B-plus , ประวัติพนักงาน , ประกันสังคม , Payroll System , Recruitment & Selection , Compensation&benefit , Hrms , Hr Software , ทะเบียนประวัติพนักงาน , โปรแกรมบริหารงานบุคคล , วิเคราะห์ระบบข้อมูล , ศูนย์ฝึกอบรม , งบการเงินรวม , Consolidation , Financial Statement , Tax Accounts , งบประมาณการเงิน , บัญชีกระแสรายวัน , บัญชีประกันภัย , บัญชีภาษี , วิเคราะห์การเงิน , จ่ายค่าตอบแทน , Labor Relations , Learning Development , Learning Management , Hr-od , ทรัพยากรบุคคลและธุรการ , Hr Training , Hr Policy , Hr Procedures , การฝึกอบรมบุคคล , Hr Employee , Employee Development , Hr Development , Swot Analysis , Human Factors , Training Management , Market Planning , Market Research , วางแผนธุรกิจ , วางแผนการตลาด , วิเคราะห์ตลาด , วิจัยทางการตลาด , กลยุทธ์การตลาด , Business Development , พัฒนาธุรกิจ , Labor Laws , กฎหมายแรงงาน , L&d , อบรม , Plan Management , Professional Level , การฝึกอบรมและการพัฒนา , Hr Operation , Hr Function , Manpower Planning , Employee Relations , Welfare , พัฒนาฝึกอบรม , วางแผนการบริหารบุคลากร , Human Resource Information System , ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล , Hr Processes , ทรัพยากรมนุษย์ , บริหารค่าตอบแทน , E-library , Electronic Library , Digital Library , Mass Recruitment , วางแผนองค์กร , Corporate Planning , Organization Planning , พัฒนาองค์กร , บริหารจัดการองค์กร , Hr Professional , Com&ben , บริหารภาคเอกชน , บริหารรัฐวิสาหกิจ , ภาษีการเงิน , Tax Finance , ฝึกอบรมและการพัฒนา