หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Infection Control Nurse (ผู้จัดการประจำเขตภาคเหนือ/เชียงใหม่)

พยาบาล
ด่วนมาก!
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการ และกำกับดูแลงานการทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของเขตภาคเหนือทั้งหมดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ร่วมกำหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจ และกิจการในงาน Infection Control และงานทำให้ปราศจากเชื้อ ของเขตภาคเหนือ ครอบคลุมทั้งเรื่องคน กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี
 • บริหารจัดการร่วมกับหน่วยธุรกิจในด้านคุณภาพ การให้บริการ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ หรือ สาธารณสุขศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้านงานทำให้ปราศจากเชื้อ, Infection Control (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือผ่าตัด และอุปกรณ์การแพทย์
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พยาบาลศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
National Healthcare Systems Company Limited (N Health) is a proud member of the Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) - a Bangkok-based multinational group of companies whose core businesses are in hospital and healthcare interests in the Asia Pacific region. N Health is ASEAN’s leading provider of laboratory services with over 2,000 employees across the ASEAN economies. It also offers a wide range of high quality ancillary healthcare services.
Due to rapid expansion of our business, we are looking for the right talent to complete our vision’s picture and grow strong with us in the position of Litigator. 
The Litigator will be part of our Business Integration division which serves as an important infrastructure for N Health Group. As the name suggests, this division is a dedicated unit for integration of sound commercial practice and applied legal knowledge. Along with a diversified working team, you will have a good hands-on opportunity to take the lead in working on:

- Dispute resolution including litigation and execution
- Development and execution of various types of contracts
- Corporate registration
- Provision of consultancy and knowledge management
- Good governance

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Hatairat Krichkamolkul
ที่อยู่ : 2301/2 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2762-4000 Ext. 7488 (K.Monnart), 4066 (K.Prapussorn)
โทรสาร : 0-2762-4022
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด