หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Instrument Engineer

วิศวกรการวัดคุม (ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด)
บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (ลาดกระบัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ฝ่ายออกแบบและถอดแบบระบบ

- ฝ่ายติดตั้งและทดสอบระบบ

- ฝ่ายบริการและตรวจสอบระบบ

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการวัดคุม, ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย / หญิง อายุ 21-28 ปี, ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

- มีประสบการณ์งานออกแบบ งานประกอบติดตั้ง งานบริการลูกค้า ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมประเภทอุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรม (PLC, SCADA, DCS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีอนุญาติขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุม
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่,กิจกรรมกีฬา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก และต่างประเทศ
 • รถรับส่งพนักงาน
 • รางวัลอายุงานครบ 5,10,15,20,25,30 ปี
 • วันลาพักร้อนตามอายุงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินของขวัญแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรับขวัญบุตร
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด มุ่งมั่นและคงความเป็นผู้บุกเบิกด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ, เครื่องมือวัดวิเคราะห์, อุปกรณ์และระบบป้องกันการระเบิด, การบริการหลังการขาย รวมทั้งงานติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องมือวัด ซึ่งบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ งาน ผลิตภัณฑ์และงานบริการอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในหลายตำแหน่งงาน Your Reliable Partner

 
ที่อยู่ : 101 ถนน มอเตอร์เวย์ แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2021-2879
โทรสาร : 0-2318-2818
โฮมเพจ : http://www.contrologic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด