หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Instrument Engineer

วิศวกร (ควบคุม,วัดคุม,เครื่องมือวัด)
ด่วนมาก!
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ลักษณะงาน:

 • Scientific Product ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และบริการหลังขาย อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์

2. ประสานงาน ควบคุมงาน ควบคุมผู้รับเหมา

3. งานเอกสาร Technical Specification

4. ดูแลอุปกรณ์ อบรมการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ให้กับลูกค้า รวมไปถึงการซ่อมบำรุง

5. สนับสนุนงานขายของทีมงาน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขา ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม 
ระบบควบคุม ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป:

1. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
2. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
3. เพศชาย ไม่มีพันธะทางทหาร
4. มีคะแนน TOEIC 450 ขึ้นไป (ถ้ามี)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การวัดคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าคลอดบุตร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Petro-Instruments was establised in 1981 and recognized as a market leader in the desing, installation and maintenance of automatic control systems, measuring intruments and liquid / gas analysers, Their products are used in the areas of production process management, environmental monitoring and energy process analysis.

We are looking for energetic and capable performers to join our company in the following position;

For information regarding our company, visit www.pico.co.th
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ส่วนทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 7/409 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ : 029395711ต่อ506,507
โทรสาร : 029394207
โฮมเพจ : http://www.pico.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด