หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Internal Audit Officer

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบกระบวนการทำงาน และประเมินการการควบคุมภายใน

• วิเคราะห์ความเสี่ยง ลดข้อผิดพลาดของระบบงานในทุกขั้นตอนการตรวจสอบ

• สำรวจ ตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสมของระบบการเงิน การบัญชีให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

• ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในให้เพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

• จัดทำรายงานการตรวจสอบ ชี้แจงจุดอ่อน เสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายใน และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

• ติดตามผลหลังการประเมินเพื่อวัดความสำเร็จในการตรวจสอบ


คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบบัญชี

• มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และคิดแก้ไขปัญหาได้ดี

• มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

• ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บัญชี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Everyone is capable. Only the lack of qualifications ones reject this great chance !!
Raise your hand in the air if you are the one who can't live without high technology and IT gadgets or realized that you have been stuck in the world of ultramodern technology.
IT lovers, wouldn't it be wonderful to take an invitation of opportunities to work closely with the real IT leader, the large organization where we play like a professional teamwork and continually spray inspiration over our members.
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited, were listed in The Stock Exchange of Thailand (SET) since 2004 with the aim of being one of the leading distributors of IT products in Thailand.
We are the preferred distributor for more than 70 world-renowned leading manufacturers of computer systems and Smartphone such as Acer, Asus, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Philips, Samsung, VMware, etc.
Here, the Company called family,where customers able to place their trust in our productive staffs and intelligence system with more than 5,000 dealers. We have a network of customers throughout Thailand consisting of resellers, retailers, system integrators, software houses, value added resellers and OEMs.
We has contributed highly success to all high-end brands and injected trustworthiness into vendor's heart by growing achievement in every step of the process.
    Are you ready? Why don't you come and join us? Grabthe chance being the part of our Company, performing as a winner living beyond the future with us.

APPLY NOW 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 9 Pakin Building, 9th Floor, Room No.901, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2020-3000
โทรสาร : 0-2020-3780
โฮมเพจ : http://www.sisthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)