หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Internal Audit Manager

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กร
 • กำหนดกิจกรรม วางแผนและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบการควบคุมในทางธุรกิจ โดยพิจารณาความเสียงที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์กระบวนการการทำงาน ช่วยหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการทำงานนั้นๆ ในการวิเคราะห์หาวิธีการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้วว่าสามารถทำได้
 • ตรวจทานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานต่างๆได้มีการจัดทำและกำหนดไว้
 • ประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมทางธุรกิจ และการควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการดำเนินงาน (Risk Management)
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตรงสายอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ/อดทน มีทักษะการเจรจาต่อรอง


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ เพื่อขาย และพัฒนาที่พักอาศัย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ตึกภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
 
ชื่อผู้ติดต่อ : June
ที่อยู่ : 496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0655103624
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริทาเนีย จำกัด