หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

International Business Development

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (International)
บริษัท ซีเนียร์ คอม จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Screening potential business deals by analyzing the market, deal requirements, potential, and financials as well as evaluate options.

• Search for appropriate marketing channels for the new products to stay compatible with the current trend

• Opportunity to collaborate with several stakeholders both internal and clients.

• Managing, responding to and supporting customer requirements in order to ensure that products and services meet their highest level of satisfaction.

• Introducing software solutions to the customer, both local and international companies

• Travel to new and ongoing clients businesses

• Successfully pitch an optimization strategy to new clients

• Work with marketing and business analytics to design a business plan

• Present findings to clients with solutions

• Assist with the implementation of changes

• Follow up with clients during and after transition

คุณสมบัติ

    • Must be fluent in English and Thai language

    • Bachelor’s Degree or higher preferably in Business, Economic, Financial or IT related.

    • New Graduates are welcome.

    • Have good interpersonal, presentation and communication skills. 

    • Good skills regarding market analysis and business development and strategies and explore new and emerging market opportunities.

    • Good negotiation skills.

    • Good level of initiative, strategic thinking ability and proactive person with business sense.

    • Being a good team member that highly independent, adaptable and self-motivated.

    • Be able to work under pressure.

*** Salary 28,000-45,000 baht ***
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : การเงิน
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
Senior Com is a leading professional software solution company in Thailand, with capabilities in consulting and technology solution. We help organizations maximize their performance and achieve their vision. Ultimately, we enable our clients to become high performance businesses and increase profitability

We have relationships with more than 1,000 clients in many countries. All of our top 100 have been our clients for more than 5 years. Also, new clients which continually increase every year. We have expertise in 2 industries across 19 industry groups which are Automotive and Financial Services.

We share best practices and collaborate on development with technology providers to help clients innovate and enhance performance with new user experience including B2C strategy. We invest in capabilities to enhance our differentiation in key growth areas. We also invest in talent to ensure we have specialised skills our clients need. Our ultimate goal is sustainable, profitable growth over the long term.
 
NEW! Let's get ready for H-meter Pico- a Pico finance management system custom-made for Loan business. Stay tuned! and Dealer Management System (Dealer Shop) is a system which is developed espacially for a car dealer. DMS supports all dealership management procedures and profit-loss analysiswithin the system based on 35 solutions - sales, service, and spare parts.

บริษัท ซีเนียร์ คอม คือผู้นําด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทย เราพัฒนาและให้คําปรึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นให้ระบบซอฟต์แวร์นี้เป็นตัวแปรสําคัญของลูกค้าในการดําเนินธุรกิจและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลูกค้าของเรามีทั้งในและต่างประเทศและมีจํานวนมากขึ้นทุก ๆ ปี ตอนนี้เรามีลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ 100 รายแรกเป็นลูกค้าเรามาแล้วมากกว่า 5 ปี เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สําหรับลูกค้าใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรมจากทั้งหมด 19 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการเงิน

เรามีการทํางานร่วมกับผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีรายอื่นในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ ระบบและเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้งานระบบ นอกจากนี้บริษัท ซีเนียร์ คอม ยังมุ่งเน้นที่จะลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อลดข้อจํากัด และเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าเรามีความสามารถในการพัฒนาระบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจเราคือ ความยั่งยืนและกําไรในระยะยาว

NEW! เตรียมพบกับ H-meter Pico โปรแกรมพิโกไฟแนซ์ สําหรับบริหารการปล่อยสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด เร็วๆ นี้ และ Dealer Management System (Dealer Shop) เป็นระบบที่พัฒนาสําหรับผู้จําหน่ายรถยนต์มาโดย เฉพาะ ซึ่งรองรับการทําางนทุกขั้นตอน และวิเคราะห์กําไรขาดทุน ภายใต้การทํางานในระบบเดียวกัน ด้วยโซลูชั่น3s (Sales, Service, Spare Part)
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 2991/41 Soi Ladprao 101/3 Ladprao Rd.,Bangkapi,Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2370-2112
โทรสาร : 0-2370-2700
โฮมเพจ : http://www.seniorcom.co.th