หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

IT Application Development (ABAP)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
เฟอร์นิเจอร์
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบ Software และ Application ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำงานได้อย่างเสถียร เพื่อให้ระบบ และโปรแกรมต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น สามารถสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

- รับผิดชอบการพัฒนา และออกแบบ Application ใหม่ที่ไม่ซับซ้อน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเชื่อมโยง และต่อยอดจากระบบ Softwareเดิมที่มีอยู่ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมใหม่

- รับผิดชอบผลสำเร็จของงานพัฒนา Application รวมถึงการ Implement ทั้งในเชิงคุณภาพ และระยะเวลาในการทำงาน เพื่อให้การพัฒนา และ Implement สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และเวลาที่กำหนด รวมถึงแน่ใจได้ว่า Application ที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

- ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Application ที่ได้รับมอบหมาย

- ศึกษา และติดตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง Application ใหม่ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และนำมาปรับใช้ภายในองค์กรอย่างเหมาะสม

- ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้นในการใช้งานระบบ Software และ Application ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้กับ User ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี

- จบปริญญาตรี  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้าน SAP Abap/Fiori ขั้นต่ำ 1 ปี

- มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 

-  มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการพัฒนา Application (SAP) โดยใช้ภาษา Abap/Fiori ได้ 

- มีความรู้ และทักษะในงานพัฒนาโปรแกรม ใช้งานระบบ SAP 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท“หากคุณกำลังมองหาความก้าวหน้า
อย่างมืออาชีพ...เราอยากให้คุณก้าวไปกับเรา”
 
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด กับความสำเร็จในฐานะผู้นำทางด้านสเปเชียลมอลล์ของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับWorld Classมีความยินดีที่จะรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อก้าวไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆ

1. สมัครทางE-mail
2. สมัครด้วยตนเอง :วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา10.00-16.00น. 

Website: http://www.indexlivingmall.com/career/job.php#1
Facebook: https://www.facebook.com/hrindexlivingmall
YouTube: https://www.youtube.com/user/indexfurniture
Twitter: https://twitter.com/indexlivingmall
Instagram: https://instagram.com/indexlivingmall/
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Index Living Mall Co., Ltd.
ที่อยู่ : 147 Soi Rama 2(Soi 50), Rama 2 Road,Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150
โทรศัพท์ : 0-2898-6420-5
โทรสาร : 0-2898-6427
โฮมเพจ : http://www.indexlivingmall.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)