หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

IT Assistant Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Application Consultant and Support

Taking care of Core Business Applications , eHR Tigersoft, Microsoft Dynamics Navision, and internal development software, gathering requirement from users, consulting and training, investigating and troubleshooting for any issues related to application matters.

Outsource printing
Support all departments for Outsource printing by demands such as invoice, tax invoice, receipt, insurance renewal letter, collection letter, payment cards printing, and printing material stock control.

Analyze, design, and implement projects with Software Vendors
Taking in charge of all of new development, modification, and customization, managing and collaborating with Software Vendors.
Gathering user requirement, analyzing user requirement, and creating system document, performing SIT, and UAT

Analyze, design, develop internal applications
Gathering user requirement, analyzing, and developing, and performing UAT with users.

Leading and Coaching his/her subordinate
Managing, leading, and coaching his/her subordinate to moti-vate, develop, and skill up all of their underline members.

คุณสมบัติ
• Experience more than 10 Years non core banking system,Banking & Finance Syste,Software development, System Implementation, Project Management, Vendor Management, Application Consultant, SIT, UAT, and Support. 
• Bachelor or Master of Computer Science/Computer Engineer or related
• Strong knowledge and skill in .Net Programming (C# or VB .Net), Web programming (HTML, Java Script, PHP, AJAX, jQuery, JSON, Responsive Web design and development)
• Strong knowledge and skill in MS SQL, and MySQL (Strong PL SQL Command)
• Strong analytical skill, system design, and full loop development Life-Cycle
• Experience in WordPress and Mobile Application Development will be advantage
• Experience in Microsoft Excel Power Query, and Microsoft Power BI or Business Intelligent will be advantage
• Experience in Hire-Purchase and Leasing will be plus
• Experience in  Accounting-system, Finance-system, HR-system will be plus
• Excellence Internal communication
• Having great service mind and supportive
• Able to do overtime work up to assignment and business needs
• Initiative, self-learning, self-supervised, self-motivated, high responsibility
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Annual Physical Check Up
 • Bonus - twice a year
 • Diligent
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Orico Auto Leasing (Thailand) Ltd. well-established in May 2015 as subsidiary company of Orico in Japan, we do vehicle hire purchase of passenger car, pick up  etc.
We are seeking talented individuals to join our team in the following position:
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Sawitta Batviset
ที่อยู่ : Bhiraj Tower at EmQuartier 17th Fl., Unit 1705-1707, 689 Sukhumvit Rd., North Klongton, Vadhana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2026-5844
โทรสาร : 0-2026-5851
โฮมเพจ : http://www.oalt.co.th/