หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

IT Consultant

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด่วนมาก!
บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ผังกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลของแต่ละองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนดและขั้นตอนการออกแบบเอกสารและนโยบายตามมาตรฐานสากลเช่น ISO27001, ISO20000, ITIL, CMMI หรือ BCMS เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาในกระบวนการทำงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าพร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานสากล
 • จัดทำเอกสารคู่มือการทำงานและ แผนผังของระบบงาน
คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, MIS หรือ IT
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ทางด้าน IT Management Process or IT Security, Network Security, IT Operation process or any IT related fields.
 • มีความรู้ทางด้าน ISO 27001 (ISMS), ISO 20000 (ITSMS), ITIL, BCMS or CMMI (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีใจรักการบริการ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความรับผิดชอบ
 • มีความเป็นผู้นำและเรียนรู้ได้ไว
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ หรือ ทำงานคนเดียวได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่ระบุ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Asian Intelligent Information Technology Co., Ltd. (AIIT) is one of the leaders to provide learning and consultancy services in IT security and process improvement. We are strongly committed to providing quality services and have a consulting team with a high degree of expertise and an average experience of more than 15 years. Being industry experts, we have the ability to tailor our services for each engagement so as to develop an implementation process and training material that fits your needs and is appropriate to your environment.
 
Due to our expanding technology business we are seeking energetic candidates to join our team. Invite to be a part of our continued growth in the following positions: 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Chanadda
ที่อยู่ : 388/88 Biz Galleria, Nuanchan Road, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 02-115-5699
โทรสาร : 02-115-6595
โฮมเพจ : http://www.a-iit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด