หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

IT Help Desk

เจ้าหน้าที่ IT
ด่วนมาก!
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (ดุสิต)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ทำหน้าที่รับแจ้งปัญหาด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ จากลูกค้า ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบ ติดตามรายงานความคืบหน้าปัญหาและรายงานผล

คุณสมบัติ
• ชาย, หญิง อายุ 22 - 27 ปี
• จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ บริหารคอมพิวเตอร์
• มีประสบการณ์ Helpdesk ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดุสิต)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นบริษัทในเครือ Loxley Group เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ให้บริการระบบสารสนเทศครบครบวงจร (System Integration) แก่ลูกค้าหลักทั้งในภาคราชการและธนาคาร มียอดขายกว่า 1,300 ล้านบาท/ปี เป็น Business Partner กับบริษัท IT ชั้นนำ เช่น IBM, ORACLE, Microsoft, CISCO เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทต้องการรับผู้มีความรู้ความชำนาญ มาร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Professional Computer Co.,Ltd
ที่อยู่ : 102/99 ถนน ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2106-6000
โทรสาร : 0-2106-6199
โฮมเพจ : http://www.pccth.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด