หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/03/2562
งาน หางาน สมัครงาน
IT PM & Business Analyst Executive
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Purpose :

ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร รวมทั้งนำเสนอระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อการออกแบบระบบ IT ที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ


Responsibilities :
1.การดำเนินโครงการ IT ( Business & System Analysis)

  • รวบรวมข้อมูลของระบบเดิมเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และนำไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบใหม่ทั้งนี้อาจจะทำแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ
  • ประชุมร่วมกับผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมความต้องการของระบบที่จะพัฒนา
  • วางแผนการพัฒนาระบบร่วมกับ Project Manager ในการใช้ Resource ทั้งหมด เช่น Programmer, SA, เครื่องมือ
  • ดำเนินโครงการ และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางแผนร่วมกัน

  2.ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

  • วิเคราะห์ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกระบวนการของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบ (Owner)
  • วิเคราะห์ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ที่มีความเกี่ยงโยง กับระบบที่จะพัฒนาขึ้นมา เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน
  • ออกแบบการทำงานของระบบใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และมีความเหมาะสมมากที่สุด รวมทั้งออกแบบลักษณะการติดต่อของโปรแกรมกับผู้ใช้งาน ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในระบบ กำหนดลักษณะของเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมถึงทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

  3.เสนอแนะการใช้ Technology เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • เลือก Technology และเครื่องมือที่ใช้ ให้มีความเหมาะสม เช่น Mobile , Web, Application
  • กำหนดวิธีการทำงานโดยยึดถือความถูกต้อง ตามกฏระเบียบบริษัท
  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ IT หรือเครือข่าย อย่างน้อย 8 ปี
   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 80,000 บาท/เดือน
  ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
  สถานที่ : กทม. (พญาไท)
  การศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะ : วิทยาศาสตร์
  สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
  สาขา : คอมพิวเตอร์
  สวัสดิการ
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
  • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-18 วัน
  • กองทุนประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าโทรศัพท์มือถือ
  • ค่าประจำโครงการ
  • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • และสวัสดิการอื่นๆ
  เกี่ยวกับบริษัท

  Pruksa Real Estate Public Company Limited 


            ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

  “พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”


   
  ข้อมูลของบริษัท
  Company background
  Name of Company :
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Number of Employee :
  -
  งาน หางาน สมัครงาน
  พันธกิจของบริษัท
  Company statement
  งาน หางาน สมัครงาน
  “พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน”
  งาน หางาน สมัครงาน
  เรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว
  งาน หางาน สมัครงาน
  “ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา
  ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  ฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน
  ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปรารถนา
  ลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน”
  งาน หางาน สมัครงาน
  มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า : มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ
  สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ : คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมาย และประทับใจลูกค้า
  ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม : ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า
  มีวินัยปฏิบัติงาน : มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
  ยึดมั่นจริยธรรม : ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  นโยบายทรัพยากรบุคคล
  Human Resource
  งาน หางาน สมัครงาน
  ข้อมูลติดต่อและแผนที่
  Map & Contact Information
  งาน หางาน สมัครงาน
  Company Name :
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  Address :
  1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  Telephone :
  0-2080-1739,065-517-3289
  Fax :
  0-2080-1700 ต่อ 48914
  Home Page :
  Contact Person :
  Human Resource Department
  ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
  ที่อยู่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0-2080-1739
  โฮมเพจ : http://www.pruksa.com/career
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)