หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

IT Programmer (Thai Yazaki Corporation : Nana, Bangkok)

Programmer
บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (ดินแดง, จตุจักร, คลองเตย, พระโขนง), สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ร่วมปฎิรูปงานของลูกค้าภายในเครือไทยยาซากิที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยใช้ระบบ IT เข้ามาสนับสนุน
- ศึกษาหานวัตกรรมใหม่ทางด้าน IT เข้ามาใช้ในหน่วยงาน
- ดูแลระบบที่ดำเนินอยู่ของลูกค้า ภายในเครือไทยยาซากิที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้อย่างดีและรองรับคำร้องขอเพิ่มเติม
- ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ/ให้คำปรึกษากับกิจกรรมของบริษัทและหน่วยงานอื่นๆ
- นำเสนอการปรับปรุงกระบวนทำงานภานในฝ่ายเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นมาตรฐานในฝ่าย

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือหญิง อายุ 30 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- มีควารู้เกี่ยวกับโปรแกรม ASP.net,SQL
- มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอย่างน้อย 2 ปีและมีประสบการณ์ทางด้าน IT อย่างน้อย 3 ปี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง, จตุจักร, คลองเตย, พระโขนง), สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund Contribution
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) Bonus
- ค่าครองชีพ Cost of Living Allowance
- ค่ารักษาพยาบาล Medical Expenses
- กองทุนประกันสังคม Social Security Fund
- เบี้ยขยัน Diligence Incentive
- ประกันชีวิตกลุ่ม Group Insurance Contribution
- ค่าขั้น/ค่าตำแหน่ง/ค่าอยู่นาน Rank/Position/Long Service Allowance
- เงินสมรส Marriage Gift
- เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม (รวมบิดามารดาและบุตร) Cremation
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร/ทุนการศึกษา Childs’s Birth/Children’s Scholarship
- การอุปสมบท Ordination
- เงินช่วยเหลือพนักงานลาออก/เกษียณอายุ Gratuity/Retirement
- กองทุนเงินทดแทน Workmen’s Compensation Fund Contribution
- อื่นๆ Etc. เช่น เครื่องแบบพนักงาน รถรับส่ง (โรงงาน) เป็นต้น

เกี่ยวกับบริษัท
Thai Yazaki Group are BOI-Promoted Thai-Japanese joint venture companies, manufacturing wire, PVC tape, wiring-harness, automobile component part for both domestic and overseas market. Due to our rapid growth, we are seeking high caliber and energetic persons to join our successful team as set out below:

Thai Yazaki Electric Wire Co.,Ltd.
Thai Arrow Product Co.,Ltd.
Thai Metal Processing Co.,Ltd.
Thai Yazaki Corporation Co.,Ltd.
Thai Yazaki Network Services Co.,Ltd.
YIC Asia Pacific Corporation Limited 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section
ที่อยู่ : Two Pacific Place Building 25th Floor, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2653-2550
โทรสาร : 0-2653-2617
โฮมเพจ : http://www.thaiyazaki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)