หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

IT Project Leader PT19111303

หัวหน้าโครงการไอที
บริษัท จัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 Type of Business: IT Solutions, service

 Salary Range: 40,000 - 60,000 Baht

 Job Description:
- Develop system. (Bridge Engineer between HQ in Japan and customer in Thai).

 - Control programmer.

 - Requirement definition.

 - Detail design.

 - Unit test.

 - Listen requirement and discuss with customers.

คุณสมบัติ

- Thai Nationality Male/Female age 30-40 years old

 - Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology or any related

 - Need JAVA skill. Prefer C# (not must).

 - Prefer Knowledge of AWS (API Gateway, Lambda, DynamoDB, CloudWatch).

 - Good command in English.

 - Working hours: Monday-Friday 09:00-17:30.

 

Location: Bangrak, Bangkok

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

We are an Recruitment Company looking for the candidates to fullfill the vacancy positions for our clients :

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : 23th Floor Thaniya Plaza Building, 52 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2231-2003-5
โทรสาร : 0-2231-2006
โฮมเพจ : http://www.paca.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัด