หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

IT Support (Hardware & Network)

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Support งานทางด้าน IT ให้กับทุกฝ่ายงานของบริษัทและงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอบรมความรู้ทางด้าน IT ให้กับพนักงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เครือข่าย LAN และ Server
  • งานส่งอุปกรณ์คอมฯ ซ่อม
  • Support งานด้านระบบเครือข่าย LAN,WAN และ เครื่อง Server : Mail Server, Domain Server, File Server, Database Server, Antivirus Systems, Internet Account Dial up
  • Training เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • Backup และ Restore ข้อมูลและระบบ
  • ดูแลระบบ Wifi ลูกค้าให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด
  • ดูแลระบบสื่อประชาสัมพันธ์ Digital signage Floor Directory และ จอ LED


คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง - ดูแลงานด้าน Network , Server, ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม ประยุกต์ Database, จัดทำ Web Site

- ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทนอดกลั้น ใจเย็น และรอบคอบ

คุณสมบัติอื่นๆ วางระบบเครื่องข่าย LAN, Systems Analyst Manage Server

สถานที่ทำงาน ประจำที่ศูนย์การค้า Terminal 21 สาขาพระราม 3  

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 ภายใต้แนวคิด Market Street แห่งแรกของไทย บนถนนสุขุมวิท ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในตำแหน่งต่อไปนี้ 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
บริษัท แอล แอนด์ เอช พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
Number of Employee :
-
Website :
งาน หางาน สมัครงาน

ประวัติของบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

 

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2526

 

โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดิน ของลูกค้า และเมื่อปี 2533

 

บริษัทได้มีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแยกเป็นโครงการที่พักอาศัยให้เช่า และโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าและได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2535

 

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

วิสัยทัศน์

 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าทุกกลุ่มในความเป็นผู้นำด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และด้านบริการ

 

พันธกิจ

 

ด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

 

• ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทั้งห้าประการ ตามนโยบายห้าคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ด้านคุณภาพชีวิตการทำงานสร้างสรรค์

• บรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ด้านบุคคลากร

• ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

• สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองในแขนงต่างๆ ที่สอดคล้องกับส่วนงานทที่ตนรับผืดชอบ

ด้านคุณภาพสังคม

• ส่งเสริมและรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งสังคมวงกว้าง

• แสวงหาหนทางใหม่ๆ ที่ดีขึ้นในการสร้างสรรค์ ความยั่งยืนให้กับสินค้า สิ่งแวดล้อม องค์กร และสังคม

ด้านคุณภาพการลงทุน

• มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อสร้างความเติบโตทางผลกำไร

• ค้นหาหนทางใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
บริษัท แอล แอนด์ เอช พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
Address :
1 อาคาร คิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
Telephone :
0-2677-7000 ต่อ 725, 726, 727
Fax :
0-2677-7005
Home Page :
Contact Person :
สำนักสรรหาและเลขานุการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคาร คิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 15 ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-8899
โทรสาร : 0-2677-7005
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)