หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

IT System Staff (20K-35K) (SDG-38841)

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
บริษัท จัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Administrator It system, hardware, software and network of all offices.

- Install hardware, software, network and do maintenance of IT equipment.

- Support and resolve technical problems for users at all branches.

- Provide suggestion and improvement of IT system to work effectively.

- Prepare and collect all related IT documents.

- Provide assistance in IT functions as assigned by supervisor or manager.

- Travel to branches to perform tasks as assigned.

- Cooperate closely and follow strictly to the ISO system.

- Understand system flow of company operation (production, HR, accounting).

คุณสมบัติ

Necessary Skill / Experience

- Thai nationality , Male/Female, age 24-35 years old

- Bachelor degree in Computer of related field.

- Have an experience in IT support function at least 2-5 years.

- Able to manage basic computer system.

- Able to manage basic network system.

- Able to check and understand company work flow, understand weak point and make improvement plan.

- Able to use basic program HTML, php, access/excel vba, VB etc.

- Possess a basic knowledge of database for MYSQL, MSSQL.

- Able to do system presentation.

- Able to cooperate with customers and all divisions.

- Able to drive a car and have a driver license(have to visit crestec office in Rangsit)

Preferable Skill / Experience

- None

Languages skills

English: Conversation Level

Japanese: None

Workplace Area: BTS Ekamai, Bangkok

Working Hour: 8:30-17:30 (Mon-Fri)

About the Benefits

Salary: 20,000–35,000THB

About the company

Products: Document engineering services (Corporate manuals, Catalogs, Packages, Images)

Business Type: Advertising / PR / Events;Media (Publishing, TV, etc.) / Printing;Other Advertising / Mass Media

HOW TO APPLY,

*** Please submit your resume with recent photo, your current & expected salary, and reference:

IT System Staff (20K-35K) (SDG-38841) to thailand@rgf-hragent.asia

*** any query regarding this Job or application method, please call Tel. 02-021-0333

689 BHIRAJ TOWER at EmQuartier, 23rd Floor, Room No. 2304-2306

Sukhumvit Road, North Klongton Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110

Website: www.rgf-hragent.asia and find us on Facebook: RGF Thailand


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
MEET YOUR OPPORTUNITY

www.rgf-hragent.asia/thailand/en/

RGF stands for RECRUIT GLOBAL FAMILY, a global brand of Japan's largest recruiting and information service company, Recruit Holdings Co., Ltd.
We created this brand out of our commitment to take on a new challenge to leverage on Recruit Group's more over 50 years of industry experience and business network in Japan, to provide new opportunities to our clients across the region.

RGF HR AGENT takescharge of RGF's business entity in general recruitment services. We provide total human resource services to clients at every stage of staff placement, such as evaluation, remuneration, and staff training. At the same time, we assist job-seekers in various ways to find the right job according to their individual preferences and experiences. Besides our services to assist full-time staff recruitment, we also offer a range of support services for RPO (Recruitment Process Outsourcing) and contract base/temporary recruitment needs.

Our company's status as the Japan's #1 market share holder in human resource, temporary staffing, and job advertisement field makes it possible for us to provide high quality total human resource management services not only in Japan but across the region.
RECRUIT = RGF will continue to take up the challenge to be the #1 recruitment agency in Asia, beyond national boundaries. 
ที่อยู่ : 689 BHIRAJ TOWER at EmQuartier, 23rd Floor, Room No. 2304-2306 Sukhumvit Road, North Klongton Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2021-0333
โฮมเพจ : http://www.rgf-hragent.asia
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด