หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Japanese Interpreter (Contract)

ล่ามญี่ปุ่น (สัญญาจ้าง)
ด่วนมาก!
บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (ลาดกระบัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Being both interpreter and translator JP-EN-TH in engineering department.
คุณสมบัติ
- Male, Female, age more than 25 years old
- Bachelor's degree in Japanese or related field
- Have experience in Interpretation and Translation in automotive field at least 2 years
- Good command in Japanese and English (JLPT N2 up)
- Computer literacy (MS Office)
- High responsibility, Patient, Attentive to details and Service mind
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะ : ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขา : ภาษา,การสื่อสารและธุรกิจ
คณะ : ภาษาและการสื่อสาร
สาขา : การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม
บริการรถรับส่งพนักงาน
ค่าทำงานล่วงเวลา 
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์บางวัน (ตามปฏิทินบริษัท)

เกี่ยวกับบริษัท

Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd. is a leading company specialized in research and development of motorcycle and power product equipment in Honda’s chain companies. Currently we are recruiting high suitable candidates who are creative and ambitious to join our team for our business success as below position
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Group
ที่อยู่ : 209 Moo 1, Romklao 1 Road, Klongsong Tonnun, Ladkrabang, Bangkok 10520
โทรศัพท์ : 0-2327-9500
โทรสาร : 0-2376-9261
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จำกัด