หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Japanese Interpreter N2 (Laem Chabang Industrial Estate)(B2226)

บริษัท จัดหางาน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชัลแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานของบุคลากรภายในระหว่างชาวไทยกับญี่ปุ่น
2.แปลเอกสารของแผนกต่างๆ
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 เพศหญิง/ชาย อายุ 24-26 ปี
- ปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
- ภาษาญี่ปุ่นN2-N1
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 4 ปี
สถานที่ : ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • Medical insurance
  • Performance bonus
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ตามข้อตกลงของบริษัท
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
เกี่ยวกับบริษัท

Good Job Professional is a new professional agency in Thailand. With our professional recruitment and consulting team, we offer jobs at the best employers to the best employees.

We specialized in recruitment service with a comprehensive service line in HR consulting. We will look into our customer’s need, goal and budget to propose the best consulting plan. Our well-trained consultants will provide excellent services to both our customer and candidates with professional, quality and honestly. 

We realize that many jobs seeker are questioning in their career opportunity and how to achieve their goals. Good Job Professional not only provide recruitment service but also guiding to our candidates to match their skills with our clients which we believe that the “Good job always belong to good future”

 
ที่อยู่ : 444 Olympia Thai Tower, 18th Floor, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2513-1365-6
โฮมเพจ : http://www.thaigoodjob.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชัลแนล (ประเทศไทย) จำกัด