หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Java Developer

เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , ไอที - อินเทอร์เน็ต
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Research and analyze existing functionalities of the systems/applications

• Work together with the team to design, develop and deliver the solutions for clients.

• Ensure quality of deliverables by applying engineering practices such as TDD/BDD, Unit Testing and Automation Testing as needed.

• Work collaboratively with Project Manager, Product Owner, Operation and Customer

**(สิทธิลาพักร้อน 10-20 วัน / ปี)

คุณสมบัติ

Minimum Qualifications

• Bachelor’s Degree or higher in Computer Sciences or related fields

• Experience in Java and Java-based Web application development

• Experience with HTML, CSS and Java Script

• Knowledge in Relational Database and SQL

Preferred Qualifications

• Experience with Agile development

• Experience in BDD and TDD and Automation Testing with Selenium

• JSON, XML, AJAX

• Spring Core, Spring MVC, Spring Boot

• Git

• Angular

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Accident & Life Insurance
  • Birthday Leave
  • Monthly Birthday Party
  • Structured career paths
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

General Electronic Commerce Services (GECS) – The “Intelligent” Supply Chain Service Provider. We are a leader in Business-to-Business electronic commerce (B2B e-Commerce) solution provider, we offer the premium Information Technology applications and services to facilitate customers business daily operation and enhance the effectiveness in workflow process as well as adding value to customers business.

GEC is founded in 1999, and now having registered capital of 230 million baht, by the collaboration from highly recognized business parties; 1. Global Exchange Service (GXS), USA: GXS International System  by General Electric Company as the world leading company in e-commerce and services to Global Trading Partner and Global Trading Community, 2. Thai Electronic Commerce Services Co.,Ltd (TECS), Thailand: An expert in System Integration and EC center operation, 3. Suria Dirham Sdn Bhd., Malaysia: A leading company in Malaysia that has a diversified investment in many industries such as timber and wood product, engineering consulting service, oil and gas, property development and e-commerce service.

GECS serves prominent industries such as:

• Manufacturing  
(i.e., Automotive, Food & Beverage, Consumer Goods, etc.)

• Trading  
(i.e., Retail, Pharmaceutical, Cosmetics, Energy & Petrochemical, etc.)

• Logistics Services
(i.e., Fleet & Freight Forwarding, Warehousing, Customs Brokerage)

• Financials
(i.e., Banking, Insurance, Security Brokerage, etc.

• Real Estate
(i.e., Construction & Development of Commercials and Residential etc.)

With our rapid growth, we are strengthening our operation by looking for qualified candidates to join us.

We offer a compensation benefits package which includes:

1. Bonus Scheme
2. Accident & Life Insurance
3. Provident Fund
4. Social Security
5. Generous annual leave
6. Structured career paths
7. Outstanding training opportunities which cover the full range of technical, personal development and management skills
8. Social activities and team events
9. Period support for staff to study for more Degrees
10. Vacation leave depend on amount of working period, at least 10 days per year.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 989 Room A2, A2/1, B1, B2 Siam Piwat Tower, 16th Fl., Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-2764-1999
โฮมเพจ : http://www.gec.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด