หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Java Developer

บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ทำงานร่วมกับ Project Manager, System Analyst, User Experience Designer เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตรงตาม Requirement
 • ออกแบบและพัฒนา Java/Web Application, Deploy รวมถึงการทดสอบระบบให้เป็นไปตาม Specifications ที่กำหนดไว้
 • ดูแล, ควบคุมและปรับปรุง Code ให้มีคุณภาพที่ดี ง่ายต่อการพัฒนาต่อไป
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นในระบบ (Fixed Bugs)
 • ทำงานด้วยรูปแบบของ Agile Methodology
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Java/Web Application อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย JAVA/J2EE/J2SE
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องของ Spring, Hibernate, Struts2, HTML5, Web-Service, JSON, Javascript, AJAX, Angular-JS, SQL, XML, JavaScript and JQuery
 • มีประสบการณ์ใน Unix, DB2, IBM WebSphere JVM, Web server
 • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล เช่น SQL Server
 • มีประสบการณ์การทำงานในรูปแบบของ Agile/Scrum จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารและเข้ากับคนอื่นได้ดี ชอบที่จะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับคนอื่นๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการประเมิน)
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • การอบรมพิเศษต่างๆ
เกี่ยวกับบริษัท
เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย สนใจในสิ่งใหม่ๆ ที่จะมาร่วมกันสร้างผลงาน และเติบโตไปกับเรา หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่กำลังเติบโต ได้เรียนรู้งานใน Skill ที่หลากหลายในสาย Mobile & Services ได้ทำงานกับระบบที่มีผู้ใช้งานจริงหลักล้านในวัฒนธรรมองค์กรแบบ Customized Agile ที่เน้นการทำงานเป็นทีม และทุกคนช่วยกันแลกเปลี่ยนไอเดีย และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ส่ง CV หรือ Resume ของคุณมาหาเราได้เลย
  
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 177/1, Bangkok United Insurance Building, Floor 21, No. 4, Surawong Road, Kwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-9981-4ต่อ ฝ่ายบุคคล 517
โทรสาร : 0-2634-7150
โฮมเพจ : https://www.palomar-systems.com/