หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Java Programmer (Contract) (@Nonthaburi) (40K - 60K)

โปรแกรมเมอร์ (Java)
บริษัท จัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Designing, building Program
- Unit testing and developing Program/system using JAVA or PHP or JavaScript (Node.js) for each project assigned
- Other tasks assigned by Manager
คุณสมบัติ
- Thai nationality ,Male/ Female , age 27-37 years old
- Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or other IT related fields.
- At least 2 years as Java programmer
- Had experienced created web application or Mobile application (Using Java ,PHP or JavaScript) 
- Able to use SQL ,PL/SQL or Relational 
- Environment : UNIX or LINUX and able to write Shell Script (basic)
- Can wok with Software Design Pattern ( MVC or MVVM)
- Can use Service-Oriented Architecture (SOA) Microservices Architecture (MSA)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
-Social Security Insurance
-Accidental and Health insurance
-Dentalinsurance
-AnnualHealth Check
-Providentfund
-Monetaryassistance
-Influenzavaccination
-LivingAllowance
-OTAllowance
-Diligent Allowance
-Bonus depends on Company’s Profit
เกี่ยวกับบริษัท
MEET YOUR OPPORTUNITY

www.rgf-hragent.asia/thailand/en/

RGF stands for RECRUIT GLOBAL FAMILY, a global brand of Japan's largest recruiting and information service company, Recruit Holdings Co., Ltd.
We created this brand out of our commitment to take on a new challenge to leverage on Recruit Group's more over 50 years of industry experience and business network in Japan, to provide new opportunities to our clients across the region.

RGF HR AGENT takescharge of RGF's business entity in general recruitment services. We provide total human resource services to clients at every stage of staff placement, such as evaluation, remuneration, and staff training. At the same time, we assist job-seekers in various ways to find the right job according to their individual preferences and experiences. Besides our services to assist full-time staff recruitment, we also offer a range of support services for RPO (Recruitment Process Outsourcing) and contract base/temporary recruitment needs.

Our company's status as the Japan's #1 market share holder in human resource, temporary staffing, and job advertisement field makes it possible for us to provide high quality total human resource management services not only in Japan but across the region.
RECRUIT = RGF will continue to take up the challenge to be the #1 recruitment agency in Asia, beyond national boundaries. 
ที่อยู่ : 689 BHIRAJ TOWER at EmQuartier, 23rd Floor, Room No. 2304-2306 Sukhumvit Road, North Klongton Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2021-0333
โฮมเพจ : http://www.rgf-hragent.asia
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด