หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Junior Network Engineer ประจำ Site สนามบินสุวรรณภูมิ

วิศวกรเครือข่าย
บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
ไอที - อินเทอร์เน็ต
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ (Wire & Wireless)

- สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ และปีนบันไดสูง 8 ชั้นได้

- ประสานงาน Vendor เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำ Implement ได้

- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ปฎิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- ถ้าสามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- เพศชาย /หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ปีขึ้นไป

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

- มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Cisco Layer 2/Layer 3 Switch, routing Protocol, Friewall, Wireless

- มีความรู้ทางด้าน TCP/IP Network

- มีความรู้ด้าน Troubleshoot and Problem solving

- สามารถทำงานเป็นกะได้ (วันละ 3 กะการทำงาน)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
NetONE is located in Bangkok, Thailand. The company makes up powerful teams that are capable of every function required for Network Intelligent, Innovative, and Integrated Solutions from consulting, design, deployment, installation, sales, after sales services, and maintenance. This is characteristics of the NetONE. As the nucleus, the company is engaged in engineering supports and sales including customer services. The customer service center had set up to make sure that our services are provided to our customers professionally. All the calls will be registered, followed up, escalated, and informed back according to committed services level of each individual customer.       
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Chanakarn
ที่อยู่ : 408/81 Phaholyothin Place Building 19th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2030-0488
โทรสาร : 0-2030-0477
โฮมเพจ : http://www.net1.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด