หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Junior PHP Developer

Junior PHP Developer
บริษัท มาร์เก็ตติ้งกูรู จำกัด
การตลาด
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.Participate in the design and development of NetStack’s Cloud Applications.
2.Enhance and add features to existing software system.
3.Take leadership in developing and advancing assigned applications and features.
4.Creating technical documentation to explain what your code does, and how it affects the wider project.
5.Interact with stakeholders reporting on status, milestones, and issues.
6.Provide technical assistance for problem diagnosis, resolution and ongoing maintenance activities for web application and site users.

คุณสมบัติ
1.At least 1-year experience in software development or computer programing.
2.Strong PHP programming skills, MVC framework and OOP.
3.In-depth understanding of JSON/RESTful APIs, API gateway implementations
4.Experience with full development life cycle activities including design, development, integration, system & unit testing.
5.Experience with LEMP stack, AWS, Docker and Git.
6.Knowledge in building and designing highly scalable Web Services (REST, JSON), APIs or micro-services.
7.Understanding of secure coding practices.
8.Experience and knowledge in ERP or CRM will be an advantage.
9.Ability to manage multiple projects within specified deadlines.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
MarketingGuru is a full-service digital marketing agency specializing in search engine optimization (SEO), pay-per-click management (PPC), social media marketing, content marketing, graphic design. Our focused lies in helping Thailand small and medium sized companies accelerate their brand’s growth, both within Thailand and the region.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : กมลชนก ก้อนเงิน
ที่อยู่ : 1112/110-111 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2381-9073-4
โทรสาร : 0-2713-6800
โฮมเพจ : https://www.marketingguru.io/th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มาร์เก็ตติ้งกูรู จำกัด