หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Junior - Senior C#.Net Programmer

บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด -บริษัท เคพี โซลูชั่น จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความต้องการของนักวิเคราะห์ระบบ
3. แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องก่อนส่งให้ทีมทดสอบระบบ และหลังจากได้รับเอกสารข้อบกพร่อง (Defect) ของทีมทดสอบระบบ
4. แก้ไขโปรแกรมหลังจากการทดสอบ UAT ของลูกค้า
คุณสมบัติ
- อายุ ระหว่าง 23-40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1- 7 ปี ในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบงาน ASP.NET Web Application, Web Service และ Crystal Report โดยใช้ภาษา c# ได้
- มีความสามารถในการใช้ เขียนชุดคำสั่ง SQL Statement, AJAX, Java Script, XML ได้
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net 2010 หรือ 2012
- มีประสบการณ์ในการใช้ C#.NET, .Net Core, OOP (Object Oriented Programming) 
- มีความรู้ N-Tier architecture, Web services, WCF, REST API, SOAP API . 
- มีความรู้ และสามารถพัฒนาระบบ Financial, ERP , Workflow, Logistic, Accounting, Human Resources, Leasing, CRM
- อดทน ชื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบในงาน
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-เรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน : mrt สุทธิสาร
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (Flexible Hours) 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการ ระดับผู้เชี่ยวชาญซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการธุรกิจสถาบันการเงิน, ธุรกิจยานยนต์ ศูนย์บริการ ธุรกิจขนส่งและระบบบัญชี ด้วยซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความต้องการของสถาบันการเงินและธุรกิจภายในประเทศ ด้วยระยะเวลากว่า 12 ปีที่เราได้พัฒนา ปรับปรุง และวิเคราะห์ระบบ ทำให้ซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ปัจจุบัน เคพี ซอฟท์ มีทีมงานมากกว่า 70 คน บริหารงานโดยผู้บริหารซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน การธนาคาร ธุรกิจยานยนต์ ศูนย์บริการและธุรกิจขนส่ง ภายใต้การนำของ คุณสมชาย กิติภรณ์ กรรมการผู้จัดการ Master’s degree of Computer Science จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยประสบการณ์การทำงาน กว่า 20 ปี

ปัจจุบัน บริษัท เคพี ซอฟท์ ได้ร่วมหุ้นและเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งป็น บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขายและมีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในประเทศ
นโยบายของบริษัทคือ มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และผู้นำในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางโดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการให้ บริการด้านบูรณาการระบบงานในองค์กร (Enterprise Application Integration – EAI) และการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีและการบริหารความภักดี (Royalty Management) ทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฝน
ที่อยู่ : 48/7-8 (ชั้น 7) ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 099-1071119
โฮมเพจ : http://www.kpsoft.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด -บริษัท เคพี โซลูชั่น จำกัด