หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Lab Helper (Contract 12 Months)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 12 เดือน)
ด่วนมาก!!!
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานกับฝ่ายผลิตและคลังสินค้าในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทดลอง

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ทดลอง เช่น ชั่งน้ำหนักของส่วนผสม ผสม และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายหลังการทดลองเสร็จสิ้น

3. ดูแลเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ shelf life ของการทดลองในแต่ละโครงการทดลอง โดยตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างทดลองทางสารเคมีกายภาพ ประสาทสัมผัส ค่าความเหนียว ค่าสมดุล สี ให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในการทดลอง

4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อสนับสนุนงานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าสำหรับวัตถุดิบในการทดลอง

5. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการทดลองและตัวอย่างทดลองสำหรับการทดสอบประสาทสัมผัส รวมถึงช่วยเหลือผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส

6. จัดเตรียมตัวอย่างทดลองสำหรับการทดสอบประสาทสัมผัส รวมถึงการอธิบายขั้นตอนการทดสอบให้แก่ผู้เข้าทดสอบ

7. ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ และพื้นที่ในห้องทดลองภายหลังการทดลองเสร็จสิ้น

8. ควบคุมมลภาวะ และตระหนักถึงอันตราย เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปวดและเจ็บป่วยในการปฏิบัติงาน

9. ทำการระงับเหตุในกรณีฉุกเฉินเบื้องต้นต่างๆตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

10. มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือวิธีการที่นำไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านธุรกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

11. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

1. มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านงานห้องทดลองในโรงงานอุตสาหกรรม หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ GMP
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. Our company has more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As the largest dairy Co-operative in the world. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. Thailand operation is the affiliate of RFC and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy as an example. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : ็ีHuman Resources Department
ที่อยู่ : 89 2 หมู่ 8 เทศบาลสำโรงใต้ 9 ตำบล สำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-183 2800
โทรสาร : 3212
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)