หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Lab Technician - Micro

เจ้าหน้าที่ห้องทดลองจุลชีววิทยา
บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , ยา/เภสัชกรรม , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- To perform microbial testing in the relevant laboratory to enable the delivery of the laboratory outputs in a timely fashion with accuracy and reliability.

- Execute procedures in line with laboratory quality and technical requirements to ensure robust

- Organize and manage the activities of the laboratory, to ensure compliance with all established requirements and procedures.

- Maintain proper working conditions in the laboratory, to organize regularly scheduled equipment calibration and maintenance program.

- Provide all the necessary laboratory supplies - suppliers interact, control the supply of consumables, timely delivery of orders and control.

- To validate and verify laboratory test result accuracy through effective program with either internal or external laboratory.

- Implement and ensure compliance to global lab standard on micro testing method

- Where appropriate may be the identified technology expert, providing expert mentoring, trouble shooting and execute technical audits. (relevant for Q&FS)

- To perform any jobs assigned by superior

คุณสมบัติ

- Bachelor Degree in Science, Food science, Food Technology, Biotechnology Preferable Microbiology 

- 2 - 5 years, direct experiences in the field of Laboratory. 

- There is experience in micro testing method.

- Knowledge of lab quality management system, ISO/IEC 17025 and relevant requirement.

- Able to work on shift pattern.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental Fees
  • Life Insurance
  • ทำงานที่บ้าน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd.

…from “Effem” to “Mars” …

Mars Incorporated

A global company with family values, Mars Products are consumed in over 100 countries worldwide.

Mars, Incorporated is the leader for each of the main business segments we choose to compete in; branded snack foods, petcare products and main meal foods. Our brands include many of the largest brands in the industry, PEDIGREE the largest dog care brand in the world, M&M’s the largest snackfood brand in the world, and WHISKAS the most preferred cat food brand.

At Mars, we share special beliefs about the way our business should be run. These beliefs, the Five principles into a practical guide for running an effective business. They are the explanation of our success today and the formula for our future.

You have probably heard that working for Mars is different. It is. We are one of the world’s largest privately-owned businesses and our philosophy, culture and style set us apart from other organizations.

Mars Thailand is a wholly owned unit of Mars, Incorporated. With our commitment, and unwavering faith in the country, we successfully commenced a manufacturing facility in the Pakchong District, Nakhon Ratchasima Province, and started producing our first petcare products in April 1999. “ Good Products plus good Associates make a good Business” – this was one of Forrest Mars, Sr.’s key guidelines for running the company over 70 years ago and it still hold true today.

Mars Thailand has a dynamic, action-oriented culture, where each individual’s contributions are encouraged and recognized. We are committed to developing our employees and growing our business aggressively across the world.

Why Mars?

Connect with us…

Grow with us…

Achieve with us…

Prosper with us…

Need to know us more, please visit our website: www.mars.com 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Team
ที่อยู่ : Suntower A Bldg., 19th Floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2654-6799, 044-310-500(ปากช่อง)
โทรสาร : 0-2617-6799
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด