หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Leasing Sales

leasing sales
ด่วนมาก!
K.E. Group
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการพื้นที่เช่า นำเสนอพื้นที่เช่าให้แก่ลูกค้ารายใหม่และลูกค้าที่สนใจพื้นที่เช่า
2. จัดทำรายงานสรุปยอดให้เช่าพื้นที่ ความคืบหน้าการตกแต่งพื้นที่เช่า และ พื้นที่ว่าง และกระตุ้นยอดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. สร้างและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ( Business Opportunity ) ที่ต่อเนื่องกับลูกค้า และผู้เช่าปัจจุบัน ด้วยการ ประสานงาน และติดตามผลการให้บริการของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำรวจวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ( Customer Satisfaction ) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง รายงานสรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการขายการบริการ ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างเหมาะสม และ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนในสิ่งเดิม ๆ อีกต่อไป
5. ร่วมการจัดทำกิจกรรมของศูนย์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เช่า
6. ร่วมบริหารหนี้คงค้าง เช่น เงินประกันการเช่าและบริการ เงินค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ


คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไปทางด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถ : การจัดทำแผนการขาย ( Sales Plan ) การเจรจาต่อรอง ( Negotiation ) และการ
จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง




 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ABOUT K.E.GROUP
    K.E.Group Operates an opportunistic and highly focused real estate platform based in the investment and development of upscale retail and residential properties in Thailand.
    While we persistently focus on value creation and superior performance, we are strongly motivated to develop assets to be prized by all its stakeholders and its surrounding community.
    Since our founding, we have invited in and developed over 1 million square meters of the highest-quality commercial and residential space – and we remain passionately driven to set ourselves and our properties apart though excellent in development, ownership, and operations. Our core port folio include residential real estate, where we are focused on developing luxury housing estates and condo; commercial real estate, where we develop and manage a portfolio leading shopping centers and office properties; and operating businesses, where we operate retail, F&B, hospitality, and related businesses that are located at our properties.
OUR BUSINESSES
K.E. Group is organized into several business groups that has its own specialized teams – including dedicated and passionate management and professionals – supported by the Group’s Executives and general resources in investment, development, accounting, finance, data analytics, human resources, and legal
K.E. Land
K.E. Group’s main investment entity, with a core focus on opportunistic real estate investment and development, this business group pursues global real estate opportunities across different asset classes and locations. It has extensive expertise in the development of housing estates and shopping center properties, and currently has a pipeline of several residential, retail, office, and mixed-use projects in Bangkok.
K.E. REIT Management
A subsidiary of K.E. Land, this business group is responsible for the asset management and operations of the Group’s commercial real estate portfolio – specializing in acquisitions, asset strategy, leasing, marketing, and facilities management. K.E. REIT Management is the appointed property manager of shopping centers in the CRYSTAL Property Fund as well as our other shopping center and office properties.
K.E. Hospitality
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates the banquet and conference center at Crystal Design Center and selected F&B stores at our shopping center properties.
Luxury at Living
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates selected retail stores at our shopping center properties including a department store, sanitary ware, furniture, and home decorations store.
 
ที่อยู่ : 357 Praditmanutham Rd., Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2101-5909, 0-2101-5913
โทรสาร : 0-2508-1088
แสดงตำแหน่งอื่นใน K.E. Group