หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Legal (AVP Level Up)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริหารจัดการงานด้านกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิ และ ปกป้องผลประโยชน์ ของบริษัทฯ รวมถึงปกป้อง หรือ กระทำการใดๆ ในการลดความเสี่ยง หรือ ความเสียหายของบริษัทฯ ในการที่ถูกใช้สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ปกป้อง และ รักษาผลประโยชน์ ในสิทธิเรียกร้องด้านกฎหมายของบริษัทฯ
1.1 ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง-อาญา-ล้มละลาย กับลูกหนี้
1.2 ร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญากับลูกหนี้
1.3 เสนอข้อพิพาทในการเรียกร้องกับลูกหนี้
1.4 เจรจาต่อรองการประนอมหนี้กับลูกหนี้

2.แก้ต่าง หรือ เจรจาต่อรอง เพื่อ ลดความเสียหายของบริษัทฯ จากการที่ถูกบุคคลภายนอกการใช้สิทธิเรียกร้องด้านกฎหมาย
2.1 แก้ต่างในคดีที่บริษัทฯถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
2.2 แก้ต่างในคดีที่บริษัทฯถูกเรียกร้อง
2.3 เจรจาต่อรอง / ไกล่เกลี่ย กับผู้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อบริษัทฯ

3. รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการทำนิติกรรมสัญญากับคู่ค้าของบริษัทฯ
3.1 จัดทำ และ / หรือ ตรวจสอบ นิติกรรมสัญญา
3.2 เจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่บริษัทฯจะพึงได้รับในการทำนิติกรรมสัญญา

4. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยง ความเสียหายในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ
4.1 ตรวจสอบข้อกฎหมาย / ตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้คำปรึกษา พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขด้านกฎหมายในปัญหาที่เกิดขึ้น

5. การเก็บรักษาเอกสารสัญญาสำคัญของบริษัทฯ
5.1 ตรวจสอบ และ ควบคุมดูแลการเก็บรักษาเอกสารสัญญาสำคัญของบริษัทฯ ที่ยังมีผล บังคับใช้ เพื่อ ลดความเสี่ยง / เสียหาย จากการที่สัญญาสูญหาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ อ้างอิงหรือเมื่อใช้สิทธิเรียกร้องกับคู่สัญญา

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี/โท สาขากฎหมาย

-  ประสบการณ์ตรงด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 10 ปีและประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี

-  ประสบการณ์ในการทำงานจากธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต ธุรกิการเงินการธนาคาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : นิติศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท
Southeast Group is one of business network of Thai Charoen Commercial Group (TCC Group) which was established over 30 years ago. Presently, TCC Group owns several brands and other well know businesses for example, Sangsom, Chang Beer, Oishi Group, Imperial Hotel Chains, Plaza Atthenee, QSNCC, Berli Jucker and Empire Tower, the biggest office building in Thailand and etc. With strong business network of TCC Group, we are able to ensure that Southeast Group has sufficient financial capacity to provide insurance services for all Thai families at present and in the future. We are conducting insurance and finance business for over 66 years and is part of TTC Group, which include : The Southeast Life Insurance Co., Ltd. , The Southeast Insurance Co., Ltd. , Southeast Capital Co., Ltd.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)