หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Legal, Compliance and Government Affairs Manager (Legal and Company Secretary)

ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย, กำกับดูแลการปฏิบัติการ และรัฐกิจสัมพันธ์ (กฎหมาย และเลขานุการบริษัท)
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Responsible for Legal, Litigation, Government Affairs and Compliance Role.
• Perform legal duties and provide legal advice for the company.
• Prepare and review agreements, memorandum and all contractual aspects in both Thai and English.
• Review, draft, and revise business document and any other documents including handle Joint Venture in term of legal compliance and business benefit.
• Negotiating legal terms and conditions contract, or by accompanying commercial/ technical department in their business negotiation, to help them understanding legal terms and conditions, legal consequences.
• Ensure that the company complies with the relevant legislations and regulations and keep Company Management members informed of their legal responsibilities.
• Responsible to ensure the Company and its Management members operate within the SET, SEC regulations.
• Ensure compliance with listing rules and other regulatory codes and acts.
• To be Company Secretary, prepare, organize, take minutes of Annual General Meeting, Board of Directors’ meeting and Executive Committee’s meeting,
• Other jobs assigned by Management.

คุณสมบัติ
• Bachelor's Degree or higher in Law.
• Have experiences in related field in law firm and have experiences as Company Secretary in listed company.
• Have experiences in handle Joint Venture.
• Good knowledge of SET and SEC’s rules and regulations, and Public Acts, Thai Corporate and Commercial Laws
• Lawyer license is preferable.
• Good commercial contract drafting skills and an ability to deal with commercial transactions.
• Ability to work independently or as a team with good interpersonal and skills
• Good command of English both in spoken and written.
• Good computer skill.
• Mature, flexible and high responsibility.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Proud Real Estate Public Company Limited is a Thai real estate developer, listed on the Market for Alternative Investment (MAI) in the Stock Exchange of Thailand (SET). Our handcrafted residential projects deliver an experience that challenges the boundaries of being simply a place to live. Every space we design provides a way of life that strikes the perfect harmony between the beauty of nature, modern necessities and luxury. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Section
ที่อยู่ : 900 Tonson Tower 6 Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-035-0999 Ext.1970
โทรสาร : 0-2035-0998
โฮมเพจ : http://www.proudrealestate.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)