หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Legal Manager

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย อย่างถูกต้อง รัดกุม และครบถ้วนในประเด็นที่สำคัญ (เน้นธุรกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 • ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเก็บสัญญา และนิติกรรมต่างๆของบริษัท รวมถึงสำรองข้อมูลของสัญญาเข้าระบบ
 • ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย และตอบข้อหารือทางกฎหมายในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงนามสัญญา
 • จัดเตรียมการประชุม และเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
 • ดำเนินการส่งข้อมูลและส่งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกลต.และ TSD
 • ติดต่อประสานงานราชการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการจัดทำ เจรจาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีทักษะในการติดต่อประสานงาน, มีความรับผิดชอบ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • หากมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ เพื่อขาย และพัฒนาที่พักอาศัย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ตึกภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
 
ที่อยู่ : 496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 061-403-6111
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริทาเนีย จำกัด