หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Legal Manager

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บริษัท จัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Control collection team and activities.
 • Prosecute civil and criminal cases to the court.
 • Liaise with outsource litigation offices and monitor outsourced civil and criminal cases.
 • Manage repossession process and monitor assets auction.
 • Maintain accurate records customers' payment status and make report to management.
 • Occasionally visit overdue customers for collection of overdue receivables.
 • Coordinate internal work procedure.
คุณสมบัติ
 • Male, Female Age 35-45 years old.
 • Bachelor or Master Degree of Law.
 • 7-10 year-experiences in legal company.
 • Have collection & litigation at least 5 years (loan,hire purchase,leasing).
 • Hod a lawyer license.
 • Good command in English and computer literacy.
 • Familiar in hire purchase and leasing industries.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Vehicle allowance (ค่ายานพาหนะ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
JAC RECRUITMENT THAILAND
International Recruitment Specialist
 
We are part of a global network with offices in UK, Singapore, Japan, China, Korea, Malaysia Indonesia, Hong Kong, Vietnam and India.

In Thailand, JAC Personnel Recruitment has been providing recruiting services for local and multi-national corporations since 2004.

Our 80+ recruiters specialize in industries and actively search for professionals across all functions including Sales/Marketing, Accounting/Financial Services, Industrial/Manufacturing, IT, HR, Engineering, Logistics/Shipping, Branding/Advertising and others.

Website :www.jac-recruitment.co.th

From April 2014: JAC Recruitment Thailand will open on every 1stand 3rdweek of Saturday. Our working hour is 9:00 a.m. -1:00 p.m. More information please contact 02-261-1270

ตั้งแต่ เดือนเมษายน เป็นต้นไป บริษัท JAC Recruitment Thailand จะเปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 9: 00 -13:00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-261-1270 
ที่อยู่ : 622 Emporium Tower, 10F/6-7, Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-1270,038-491-556
โทรสาร : 0-2261-1271
โฮมเพจ : https://www.jac-recruitment.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด