หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Legal Officer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
ไอที - อินเทอร์เน็ต
กทม. (คลองสาน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Descriptions:

 • To draft or review contract, agreement, corporate document both Thai and English language.
 • To provide legal advice, consultation, and assistance with respect to legal matters.
 • Responsible and to be in charge of a court proceeding (Civil, and Criminal case).
 • To research on regulations and laws newly enacted or announced in Thailand which are relevant to business of the Company and notify to management and relevant persons.
คุณสมบัติ

Qualifications:

 • Male/Female, Thai nationality.
 • Bachelor's or Master’s degree in Law / Business Laws (Thai Bar will be an advantage).
 • Having Lawyer License.
 • At least 3 years’ experience in Business Laws; draft and verify contract, corporate legal etc.
 • Good knowledge of Business Laws.
 • Negotiation skills and Service mind.
 • Excellence of read, write and understanding English.
 • Diligent and hardworking, able to work well under pressures.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองสาน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

AR Group…An integrated information and knowledge Provider

         
Since1998. Advanced Research Group Co., Ltd. and its subsidiaries (“AR Group”) is Thailand's leading information and knowledge provider offering fully integrated information resources associated with state-of-the-art information technology to enhance the potential of individuals, businesses and organizations in making informed decision, analyzing and managing valued information to achieve the best and most beneficial outcome.

Web site: www.ar.co.th 

Who We Are?

AR Research,
a professional group under Advanced Research Group Company Limited, provides the service and consultation on full scale CRM  marketing solution  by carefully designing each component of service through the study on each client’ s marketing needs and use in planning and execution of marketing programs to achieve the desired goals . To build client’s satisfactions and gain highest efficiency by emphasis on pinpointing in managing both customers’ relationships and full execution of marketing programs; called “Integrated CRM Marketing Service”. Our major services includes

1)  Market Research
     1. Business opportunity analysis
     2. Customer behavior analysis
     3. Customer analysis
     4. Strategic recommendation
2)  Demand Generation or Campaign Management
     1. Retention Program
     2. Win Back Program
     3. Customer Prospecting
     4. Loyalty program
     5. Cross and up selling
3) Customer Profiling and Segmentation
4) Contact Center

For more information please visit us at www.ar.co.th and go to “CRM Marketing consultation and Services”

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 27 Charoen Nakorn 14 Rd., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600 THAILAND 10600
โทรศัพท์ : 0-2439-4600
โทรสาร : 0-2439-4616-7
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด