หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Legal Officer

เจ้าหน้าที่กฏหมาย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ร่างสัญญา งานคดีความหรือเอกสารด้านกฎหมาย

- ว่าความในชั้นศาล

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกับฝ่ายงานต่างๆ

- จัดเตรียมเอกสาร และจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย

- ติดต่อประสานงานบุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนคุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป

- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

- มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 5 ปี ขึ้นไป

- มีใบอนุญาตว่าความ

- มีความรู้เฉพาะทางกฏหมาย

- มีหลักการ น่าเชื่อถือ สุภาพ

- มีความละเอียดรอบคอบ

- ทำงานในสภาวะกดดันได้

- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), ค่าทันตกรรม, ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต 
  • วันหยุดประเพณี 14 วัน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี  10-15 วัน (สะสมได้)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • และสวัสดีการอื่น ๆ 
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือ (Investment as a Holding Company) แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศในระบบต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัทในเครือจัสมินประกอบด้วยบริษัทดังนี้

1. Jasmine International PCL
2. Triple T Broadband PCL
3. In Cloud Co., Ltd
4. JasTel Network Co., Ltd
5. Jasmine Internet Co., Ltd
6. Acumen Co., Ltd
7. Jasmine Telecom Systems PCL
8. Cloud Computing Solutions Co., Ltd
9. Premium Asset Co., Ltd

เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ด้านโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ ที่จัสมินเรามุ่งหวังที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ดี เราตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อที่จะรองรับการเติบโตและการขยายตัวของเราในการให้บริการ เราขอเชิญชวนบุคคลที่มองหาความสำเร็จและความท้าทายในอาชีพ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ร่วมงานกับเราในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 200, 29th-30th Fl.,Jasmine International Building, Changwattana Road, Pakkred Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2100-3064, 0-2100-3062
โทรสาร : 0-2100-3150
โฮมเพจ : http://www.jasmine.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)