หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Legal Officer

นักกฎหมาย
บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้การสนับสนุนงานกำกับดูแลให้บริษัทฯและคณะกรรมการมีการปฎิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หน่วยงานสำนักงานเลขานุการบริษัท
2. สนับสนุนให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นทางธุรกิจกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เกี่ยวกับคำถามและประเด็นทางกฎหมาย รวมถึงการร่างสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันต่อบริษัท/บริษัทย่อย
3. ให้การสนับสนุนด้านกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติตามกฎหมาย
4. จัดการกระบวนการดำเนินคดีฟ้องร้องและเรียกร้องการติดต่อประสานงานกับทนายความภายนอกเมื่อจำเป็น
5. ไม่เปิดเผยข้อมูลเอกสารควบคุมของบริษัทให้กับบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต
6. ควบคุมดูแลข้อมูลตามระดับ Class Level ของข้อมูลที่กำหนด
7. ปฎิบัติตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ และปฎิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการแผนฉุกเฉินและมีส่วนร่วมที่จำเป็นในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติ
8. ดูแลความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามที่กฎหมายกำหนด
9. ปฏิบัติตามนโยบาย แผนจัดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน และกิจกรรมในระบบการจัดสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001
10. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี
 - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีความละเอียดรอบคอบ
 - มีใบอนุญาตทนายความ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินปรับประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

เราคือผู้นำในด้านการผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลง

ในโลกธุรกิจที่เอกสารต้องการความปลอดภัยจากการถูกปลอมแปลง บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) คือผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในด้านการให้บริการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงทุกประเภท และสามารถปรับความเหมาะสมให้ถูกต้องกับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรฐานและระบบการทำงานทั้งหมดของ TBSP ที่ก้าวสู่การยอมรับในระดับสากลแล้ว

ทำไมถึงต้องเจาะจงที่บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)?

เพราะ TBSP ให้บริการครบวงจรที่สมบูรณ์แบบ

TBSP คือจุดเริ่มต้นของการทำงานที่ได้มาตรฐานเพราะที่นี่คือมืออาชีพในธุรกิจด้านเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ประสบการณ์ของเราเติบโตไปพร้อมๆ กับความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ทุกก้าวของการทำงานหนักแน่นด้วยการพัฒนาให้เกิดศักยภาพใหม่ๆ ที่ทันสมัย และสอดคล้องกันในส่วนของบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เหล่านี้คือศักยภาพของ TBSP ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการทุกระดับที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด ทั้งในส่วนของการริเริ่ม รวมถึงการแก้ไขปัญหา
นอกเหนือจากการผลิตเอกการสารป้องกันการปลอมแปลงครบทุกประเภทซึ่งเป็นบริการพื้นฐานของ TBSP แล้ว เพื่อความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ TBSP ได้เปิดบริการในด้านจัดส่งที่มีมาตรฐานสูงที่พร้อมให้บริการไปทั่วโลกเวปไซต์: www.tbsp.co.th
E-mail Contact Person: nopphon_l@tbsp.co.th /
aroya_k@tbsp.co.th
Tel: 02-754 2650 ต่อ 413
Fax: 02-183 2763
Location: จ.สมุทรปราการ

 

ชื่อผู้ติดต่อ : K.Saranya
ที่อยู่ : 41/1 Moo.10, Soi Wat Suan Som, Somrongtai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
โทรศัพท์ : 02 754-2650 ต่อ 131
โทรสาร : 0-2183-2763
โฮมเพจ : http://www.tbsp.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)