หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Legal Officer

เจ้าหน้าที่กฎหมาย
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (มีนบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ประสานงานระหว่างผู้บริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ผู้บริหารทราบ
 2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น นิติกรรมและสัญญา หนังสือบริคณฑ์สนธิ รายงานการประชุมที่สำคัญต่างๆของบริษัท
 3. ช่วยผู้บริหารระดับสูงในการจัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ทั้งการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ช่วยผู้บริหารระดับสูงในการสื่อสาร ติดตาม กำกับดูแลให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. ช่วยผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำนโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 6. ช่วยผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
 7. ช่วยผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำกฎระเบียบต่างๆ
 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

อายุระหว่าง 25-35 ปี

จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 

มีเนติบัณฑิต และใบอนุญาตว่าความ(ตั๋วทนาย)

มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี

สามารถทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมได้อย่างคล่องแคล่ว

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างดี

มีความรับผิดชอบ อดทน และมีมนุษย์สมพันธ์ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (มีนบุรี)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Netka System specializes in developing Intelligent Network Management solutions for enterprises of all sizes across multiple industries
Since its founding in 2005, Netka’s solutions for critical network management have gained an 80% market share of telecoms and ISP enterprises in Thailand, and have a proven track record of winning the trust of several governmental and private sector organizations.
Our vision for the lead R&D team is to place a strong emphasis on user-friendly software development and feature enhancement. We analyze our clients’ requirements and help them achieve better overall performance for their networks.
Our team of professionals are experts on networking systems and network management software. They are eager to provide support and post-sale services to ensure that Service Level Agreements are met through ITIL-aligned service management software. We make certain that our clients are able to operate and maintain their systems with no worry at all.
Netka’s solutions not only reduce unnecessary costs but also strengthen enterprises by providing tools to generate revenue from their high-performing and quality networks. Today our solutions have become a critical part of several success stories in Thailand and are increasingly being expanded to other countries in the region.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณ วีภัทรา
ที่อยู่ : 1 Soi Ramkhamhang 166 Yaek 2, Ramkhamhang Rd., Minburi, Bangkok 10510
โทรศัพท์ : 0-2978-6805 , 0-2517-4993-4
โทรสาร : 0-2978-6909
โฮมเพจ : http://netkasystem.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด