หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Life guard/เจ้าหน้าที่ดูแลสโมสร

เจ้าหน้าที่ดูแลสโมสร
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดหน้าที่
1. ดูแลพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆภายในสโมสร(Club House) ให้มีการใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. รับผิดชอบและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทันทีที่พบอุปกรณ์ต่างๆชำรุดเสียหาย ต้องแจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที
3. เฝ้าระวังและคอยดูแลสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามขั้นตอนความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยที่จะมาใช้บริการ
4. ปฏิบัติตามกฏระเบียบการใช้สระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด
5. ช่วยจัดเตรียมสถานที่เมื่อมีกิจกรรม และจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้งาน
6. ดูแลและตรวจเช็คสระว่ายน้ำ และพื้นที่ในสโมสรให้สะอาดและได้มาตราฐานตลอดเวลา
7. ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกและจดบันทึกเมื่อมีการขอหรือเลิกใช้พื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ
8. ตรวจเช็คอุปกรณ์การช่วยเหลือ และอุปกรณ์เตือนภัยเป็นประจำ เพื่อให้เป็นไปตามการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
9. ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศ ชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 32 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่า
3. สามารถว่ายน้ำได้ มีทักษะการดูแลความปลอดภัย
4. สามารถทำงาน 6 วันได้
5. มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีน้ำใจต่อสมาชิกและเพื่อนร่วมงาน
6. ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการทำงาน อาทิ โรคผิวหนัง โรคหัวใจ ฯลฯ
7. สามารถเดินทางมาทำงานตามโซนที่กำหนดได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ เพื่อขาย และพัฒนาที่พักอาศัย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ตึกภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 21 ไบเทคบางนา 4345
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
 
ที่อยู่ : 496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 061-403-6111
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริทาเนีย จำกัด