หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Local Key Account Manager (Sales)

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job scope:
Reporting to the Regional Sales Manager, the Local Key Account Manager is responsible for Local Key account in assigned areas, work alongside with local Key Account Executive/ Manager to generate, manage, monitor all sales support activities with Local Key Account stores in order to ensure the maximum contribution (in term of sales contribution and distribution penetration) and achievement of the sales target.

Overall Responsibility
 • Responsible for products
 • Allocate sales budget to Local Account Executive and Customers in assigned areas.
 • Follow up closely the performance of Local Account Executive in the assigned areas to ensure targets achievement.
 • Create customer business plan.
 • Manage Out of stock
 • Monitor and evaluate promotion.
 • Conduct business review every quarter by customer.
 • Establish and maintain excellent relationship with the owners/ buyers of the Local Key Account stores for further reference.
 • Ensure share of shelf space including SKUs compliance in store and branch.
 • Follow up competitors’ activities and market movement or problem reporting to Group Key Account Manager for reaction.
 • Handle sales forecast figures for monthly and weekly basic to have adequate stocks to sell.
 • Prepare any reports related to sales performance by submit and report to Regional Sales Manager.
 • Able to negotiate with Local Key Account stores in the proper way.

คุณสมบัติ
 •   Bachelor’s degree or higher in Business Administration or related field
 • Minimum 5 years experiences, preferably in sales of Fast Moving Consumer Goods, with 2 year experience in sales management
 • Hard-working, self-disciplined, and positive working attitude
 • Must be able to communicate clearly and concisely both verbal and in writing with all levels within all business functions.
 • Willing to work under pressure and business dynamic change.
 • Energetic, having self-motivation & willing to work with team
 • Good command of both Thai & English in speaking, reading, and writing
 • Possess valid driving license and able to travel upcountry
 • Able to travel to upcountry. (especially in Northeast)  How to Apply: If you possess what we are looking for, please submit the application to APPLY NOW
  Human Resources Department
  FrieslandCampina Group (Thailand)
  6th floor, S.P. Building, 388 Paholyothin Road,
  Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
  Tel : 02-6201900 #1508
  To learn more, please visit our Company Website : www.foremostforlife.com


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 6 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Royal Friesland Campina is organized as a cooperative with 19,244 member dairy farmers in the Netherlands, Germany and Belgium and has been providing millions of consumers globally with dairy products containing valuable nutrients for over 144 years. We are a global company, but with a focus on local communities and customers. And not just in Europe, but also in many countries in Asia, Africa and the Middle/East. Our farms, factories and products have long been a part of daily life in many countries across the globe.

We reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. As the largest dairy Co-operative in the world.

Friesland Campina Thailand is the affiliate of Royal FrieslandCampina and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)