หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Logistics Manager

ผู้จัดการคลังสินค้า
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารงานและควบคุมคลังสินค้า
2. พัฒนาโครงการและระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
3. ควบคุมดูแลการบริหารงาน, พนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
4. วางแผน บริหารพื่้นที่คลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ ระดับบริหาร 5 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมและบริหารคลังสินค้า
• สามารถทำงานระบบ ASRS และ SAP ได้ดี
• มีความเป็นผู้นำและเป็นนักคิดนักพัฒนา
• ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
• ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ ที่โรงงานงานสามพรานได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : โลจิสติกส์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Thantawan Industry Public Co., Ltd., the world leading company in plastics conversion business with more than 30 years successful track record of drinking straws, plastic bags, and reclosable plastic bags, is now looking for high caliber and outstanding candidates to join our rapid growth in the following positions:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 32nd Floor, Suntowers Building A, 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak,Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2273-8333 ต่อ 3256, 3266
โทรสาร : 0-2273-8282
โฮมเพจ : http://www.thantawan.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)