หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Maintenance Engineer (สามารถเดินทางไปทำงานที่เยอรมันได้)

วิศวกรซ่อมบำรุง
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เจเอสอาร์ เทคโนโลยี จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Supervise a team of technicians to perform improvement and maintenance all machines to support manufacturing operation.
- Know troubleshooting and diagnostic techniques and equipment, principles of electronics, test procedures and requirements. Support the organizational goals in achieving total customer satisfaction.
- Improves and maintains all tools and machines for a minimize downtime.
- Keeps track of all tools & machines data and spare parts for system record.
- Troubleshoot the most complex defects or errors using a wide range of techniques.
- Provides work guidance to technician.
- Knows your customer's expectations and drive section to meet them.
- Performs related work as assigned.
คุณสมบัติ

- Education: Bachelor in Mechanical , Mechatronics engineering or related

- Experience:At least 1 years in semiconductor process and machine set up and operate

- Required Skill : Good command of English , Computer program. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เมคคาทรอนิกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
JSR Technology Co.,Ltd.  
Address : 276/11 ถนนพลแสน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุนทรี
ที่อยู่ : JSR Technology Co.,Ltd.
โทรศัพท์ : 6689-717-3220
โฮมเพจ :