หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Maintenance Engineer

วิศวกรซ่อมบำรุง
บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด
การตลาด
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Schedule, train, Technician and motivate for the maintenance department.

- Coordinate work performed by outside vendors.

- Ensure efficient repair schedules and review repair cost estimates.

- Prioritize the maintenance and repairs of company equipment and parts.

- Control and monitor spare part inventory.

- Ensure that all vehicles are cleaned, fueled and in proper working order.

- Implement safety policies and procedures for the department.

Functional Job Activities:

Activity 1: Plant and facility maintenance

Goal: Ensure targeted equipment performance indicators are met.

Preventive Maintenance:

- Make preventive maintenance plan and schedule per machine manual instruction and company requirement of Protues system.

- Review all the documentation related to maintenance procedures and work instruction and make update when necessary. Train the relevant technician staff duly and make sure they follow the guidance and work instruction.

- Set up standard spare part inventory management system to control inventory level and minimize downtime due to part shortage.

- Facility Management: supervise plant to ensure utility supply (water, electricity, natural gas etc.), make sure all projects are finished within schedule.

Reactive Maintenance:

- Ensure timely trouble shooting through internal maintenance forces and outsourced services with high customer satisfaction. Follow timely escalation process to reduce the impact of downtime.

- Investigate the root cause of the down time and take preventive measures (such as changing the PM work or schedule).

Activity 2: Capital equipment installation and release.

Goal: Outsource necessary equipment locally or overseas to meet production needs 

- CER equipment budget control within target,

- Supplier evaluation and suggestion to Purchasing department.

- Machine installation and commissioning: manage plant maintenance team, suppliers and installation companies to ensure on-time installation and commissioning. Train production leaders and operators before hand-over to plant.

Activity 3: Budget control

Goal: manage Maintenance budget in accordance with EOCN business plan

- Plan and forecast Maintenance budget in line with plant requirement

- Implement cost saving projects to reduce equipment sustaining cost, e.g. part localization, self-repairing etc.

- Plan and control Maintenance HC to meet company growth need.

Activity4: Equipment / facility retrofit and CIP project

- Complete annual equipment / facility retrofit.

- Participate in and lead various plant CIP project.

- Drive Equipment localization.

- Initiate & boost energy saving & effective resource utilization projects;

Activity 5: Safety and on-site contractor management

Goal: Manage on site engineering activity is conducted in a safe and secure way through prior training and education

- Responsible for all the Level 3 safety training to all the technicians and outsourced contractor.

- Ensures all the onsite construction or machine installation related activities are in line with safety and environment as well as secure requirement through training and education to the workers.

- Makes sure all the outsourced contractors (workers) have insured for themselves and declared their responsibilities and liabilities in written form.

Responsibilities of Quality System:

- Familiar with QMS procedures, strictly follows the company’s system of IATF16949

Responsibility and authority for quality system and product requirement:

- Setting Quality Objective

Responsibilities of OHS/EMS System:

- Familiar with OHSE procedures, strictly follows the company’s system of ISO14001 & OHSAS18001

Confidentiality Responsibilities:

- High confidentiality concerns for the sensitive document or information handled for Company.

- Comply with Employee Confidentiality Agreement.

Reporting Responsibilities:

- Weekly working review

- Period Machine down time report

- PM Schedule status report

- Energy saving or CIP report

คุณสมบัติ

- Bachelor’s Degree in Engineering or related field required

- 5+ years’ experience in maintenance engineer role

- Strong knowledge of engineering concepts, including electrical, hydraulic and mechanical systems

- Ability to interpret blueprints, specifications and schematics

- Effective interpersonal and written communication skills

- Able to work in a fast-paced environment and multi-task effectively

- Excellent organizational and prioritization skills

- Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

- Fluency English spoken and written English  

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
  • Free Shuttle Bus (บริการรถรับส่งพนักงาน)
  • Housing allowance (ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย)
  • Life Insurance (ประกันชีวิต)
  • Vehicle allowance (ค่ายานพาหนะ)
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าทุนการศึกษา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Eagle Ottawa (EO) is the world's largest supplier of premium automotive leather. Since 1865, we've consistently demonstrated our passion for leather making – in skilled craftsmanship, unparalleled artistry and a focus on innovation. Eagle Ottawa Thailand (EOT) Finishing & Cutting plant construction has been newly completed in 2011, which is located in Rayong. There’re more than 600 employees in this plant. EO treats people with respect and demonstrates integrity in all facets of our business and services. EO invests in people development and recognition, such as oversea training, Internal promotion, competitive salary, various benefits, bonus etc. EO provides a safe workplace and environment for our associates and communities, such as comfortable company shuttle bus and nice canteen. Together with a global team in design, development, manufacturing, marketing, sales, distribution and export, you will take an important role to accelerate EO becoming the most respected automotive interior solutions company in the world. If you are the talent with good English skill, solid experience in Engineering, Quality, Materials and Launch or you are interested to learn auto or leather business, welcome to join us! 
ที่อยู่ : 140 Moo 4, Huay Prab Pluakdaeng Road, Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140
โทรศัพท์ : 038-929-823
โทรสาร : 038-660-091
โฮมเพจ : http://www.eagleottawa.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด