หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Maintenance Engineer (Electrical)

วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล
บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ไอดีล สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก , เฟอร์นิเจอร์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job purpose (วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงาน):

To design/ maintain and improve the machinery and mechanical equipment to be operable base safety with highest practicable efficiencies

ออกแบบ / ซ่อมบำรุง และปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ใหอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Principle Accountabilities (ความรับผิดชอบหลัก):

• Overall responsibility for the safe operation of all machinery with company safety and environment standards / รับผิดชอบโดยรวม เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องจักร ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

• Maintenance planning for the machinery and electrical equipment and uninterrupted productionschedule / วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

• Analyze and report the causes of production and performance losses / วิเคราะห์และรายงานสาเหตุของความสูญเสียของประสิทธิภาพการผลิต

• Improve the machinery in production process by using of new technology / นำเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรในขบวนการผลิต

• Develop the operation and maintenance team for maximize machine operating efficiencies

including continuous improvement / พัฒนาทีมผลิตและซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• Participate on budget establishment and control maintenance cost to be optimize / จัดสรรการใช้งบรปะมาณและควบคุมต้นทุนด้านการซ่อมบำรุงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

• Provide the method of maintenance and energy cost saving / จัดหาวิธีการซ่อมบำรุงและวิธีการประหยัดพลังงาน

• Support all sections on ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, 6 Sigma , KAIZEN / สนับสนุนทุกส่วนงานที่เกี่ยวเนื่องกับ ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 ,6 Sigma , KAIZEN

• Duties as assigned by Manager / ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติ

• Bachelor of Electrical or Mechanical Engineering or related field

• More than 2 years in of Electrical  Engineering field, process control, quality control and/orproduction functions

Familiar with Chiller or Air conditioner, Burner system of ceramic process and experience Maintenance heavy industry 

• At least 1 years PLC experience and TPM

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and  enclosing a recent photograph to the address below: 

Human Resources Department (Recruitment Section)

LIXIL (Thailand) Public Company Limited 

Khlong Luang District, Chang Wat Pathum Thani 12120

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Annual Performance Bonus
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท


LIXIL Corporation is one of the largest companies in the building materials and housing equipment industry, with its sales of over USD 13 billion and employees of approximately 60,000. With a headquarter in Tokyo, Japan, there are more than 17 regional offices, 83 branches, 287 sales offices, and 44 production sites for domestic sales and production under LIXIL across Asia Pacific, Europe, North America, and Middle East.

LIXIL's vision is to become a global leader in the building materials and housing equipment industry. Through reputable brands such as American Standard, INAX, JADO, LIXIL, Tostem and TOEX, LIXIL offers broadest-in-industry categories of products with highest quality and leading-edge design, dedicated services and one-stop solution to best meet customers's needs.

LIXIL Global Company, a subsidiary of LIXIL Corporation, is responsible for the Group's business development outside of Japan and aims to play a major role in establishing the Group as the global leader in this field. Overseas sales and production are conducted in more than 27 countries.

LIXIL ASEAN consists of 18 entities under LIXIL Global Company in Thailand, Vietnam, Singapore, Philippines, Australia, Indonesia, Myanmar, Cambodia, India, and other Asian countries with more than 12,000 employees. The regional business is overall profitable with combined sales revenue about $600 Million.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section (K.Rapaksorn)
ที่อยู่ : 1/6 Moo 1, Phaholyothin Road, KM.32, Klongneong, Klongluang, Pathumthani 12120
โทรศัพท์ : 0-2901-4455 # 1251
โทรสาร : 0-2901-4422
โฮมเพจ : http://www.lixil.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ไอดีล สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด