หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Management Information System (MIS) Sr.Officer

เจ้าหน้าที่ MIS อาวุโส
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมการจัดทำรายงานและข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร

2. จัดการข้อมูล SQL, ใช้โปรแกรม Microsoft Power BI ในการทำงาน

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารและวางแผนกลยุทธ์

คุณสมบัติ

•อายุ 35 ปี ขึ้นไป

•วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเพิ่มขึ้นไปยังสาขาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ / สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีรอบด้านงาน MIS บริษัท 5-7 ปีขึ้นไป 
•มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อมั่นได้ใช้ข้อมูลที่นำมาใช้ ในการจัดทำรายงานการจัดการและผลการทำ

•ใช้โปรแกรม Microsoft Power BI, SQL ได้เป็นอย่างดี

•สามารถสืบค้น และ ออกแบบ ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 5 กุมภาพันธ์ 2472 กว่า 83 ปี แห่งความมั่งคงของบริษัทฯ เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และปี 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อขยายการเติบโตและขยายสาขา

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : SQL , Query , data , science , mis , Robot Framework , Anti-virus , Ui Test , Ajax , สารสนเทศเพื่อการจัดการ , Azure , Css Framework , Asp.Net , Tcp , ip , Friewall , Unix , windows , C , C++ , J2ee , Pl , sql , C , c++ , Java , Javascript , Php , Python , Mysql , Html , .net , Vb.net , Unix , linux , Lan , wan , Css , Css3 , Jquery , Html5 , Jsp , Servlet , Spring Boot , Spring Framework , Spring Mvc , Spring Cloud , Html , dhtml , Wordpress , Javascripts , Asp.net , C# , Oracle , Visual Basic , Sap , Plc , Management Information System , วิเคราะห์ข้อมูล , Or , m , Bootstrap , Git , Linq , Mvc , วิเคราะห์ฐานข้อมูล , Big Data , Database Management , Dba , Data Analysis , Database , R , วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ , วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ , สถิติ , Pl , Asp , Applications , Perl , C#.net , Vb6 , Html5 , css3 , Optimization , Ide , Ruby , Web Application , Xsl , Xml , Crystal , Crystal Report , Gitlab Ci , cd , Jenkins , Automated , Integration Test , Sms , Astm , Iso , Lis , Tqa , Uop , Macro , Accounting Information System , Accounting Software , Accounting System , Erp , โปรแกรมบัญชี , Express , Dashboard , Data Visualization , Programing , Coding , Developer , Web Development , J2ee , Jee Experience , Mariadb , Microsoft Windows , Citrix , Mssql , Vmware Esx , Veritas , Hpe , Veeam , Vmware , Ux , ui , Responsive Web Design , Responsive , Bootstrap 3 , Bootstrap 4 , Front-end Framework , Front-end , Uikit , Pure , Groundwork , Skeleton , Inuit , Materialize , Susy , Topcoat , Chemical Technology , Chemical Engineering , Petrochemical , Chemical Ingredients , Chemical Products , Technical Sales , Chemical Sales , ขายเคมีภัณฑ์ , เคมีภัณฑ์ , Accounting Information Systems , Database Sql , Qcs , Web Service , Iis , Ubuntu , Postgresql , Linux , Centos , Unix , Visio , Dns , ควบคุมคุณภาพ , ตรวจสอบคุณภาพ , Business Application , As400 , Cobol , Frontend , Backend , Abap , Codeigniter , Android , Json , Computer Programming , พัฒนาโปรแกรม , เขียนโปรแกรม , It Application , Application Support , Mobile Support , Sever , Security , ช่วยเหลือด้านแอพพลิเคชั่น , เทคนิคคอมพิวเตอร์ , Sap Support , Network , Server , Pc System , Software , Windows Security , Lan , Wan , Systems Applications , Data Processing , Enterprise Resource Planing , Infrastructures , It Infrastructure , Backdoor , Network Design , Network Operation , It Security , Project Implement , Software Implement , It Project , ซอฟท์แวร์ , Sage , Magento , Cms , Scala , Bw , Bi , bw , Etl , Datawarehouse , Data Modeling , Bw , sem , Stored Procedure , Mssql , mysql , Ms Sql , Information Analysis , Bi , งานวิเคราะห์ข้อมูล , Project Management , Data Analytics , Statistics , วิเคราะห์ธุรกิจ , Spss , Oracle Pl , Java Script , Sql Command , Sql Server , Api Design , System Analyze , Tos , Ms Sql Server , Analyze System , Weka , Sas , Data Mining , Matlab , Mysql Database , Vmware View , Vmware Virtual Machine , Virtual Machine , Vm , Erp Oracle , Window , ระบบ Ip , Cctv , Business Information Systems , Management Information Systems , Infrastructure , Business Enterprise , สารสนเทศทางธุรกิจ , Database Software , Rad , Sdm , Oop , Rdbms , Use Cases , Eclipse , Rational Application Developer , Oracle Applications , จาวา , Mobile Application , วิเคราะห์ระบบโทรศัพท์มือถือ , Struts Framework , Programming , .net Framework , Metadata , Jasper Report , Ireport , Tester , Testing Tools , Automate Tester , Testlink , Test Management , Jmeter , Webpagetest , Postman , Api Test , Redmine , It Application Support , Db2 Database , Test Tools , Automation Testing Tools , Software Testing , Unit Test , Scenario Test , Scenario Testing , Regression Test , Capacity Test , Performance Test , Lettuce , Behave , Cucumber , Regression Testing , Test Case , Software Quality , Software Assurance , Sqa , Software Quality Assurance , R Programming , Hadoop , J2se , Vb.net. , Iaas , Aws , Paas , Saas , Udp , Full Stack , Sqlite , Protocol , Mqtt , Lib , Sdk , Dll , Uipath , Rpa , Business Analytic , Business Intelligence , Data Analytic , Data Warehouse , Tableau , Quartz , Ejb , Ibatis , Jdbc , Jms , Spring , Struts , It Infrastructure System , Backup , San , Symantec Antivirus , Veritas Backup , Firewall , Router , Vb .net , Python Language , K2 Workflow , Asp.net Core , Accounting Software Package , It Network Infrastructure , Network Security , Hardening Network , Investigate Network , Ms.sql , Cmmi , Oracle Database , Uml Design , Software Application Development , Software Development , It Developer , Application Development , Mobile Application Development , Web Application Development , My Sql Database , Java Applet , Cisco Layer 2 , Layer 3 Switch , Wireless , Power BI , สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ