หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Management Trainee

Management Trainee
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ , ธุรกิจบริการ
กทม. (วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ประกาศรับสมัครงาน
“ ตำแหน่ง Management Trainee ”รับสมัครด่วน
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทฯในเครือธนาคารกรุงไทย ให้บริการและสนับสนุนงานภารกิจของธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินมาเป็นเวลา 23 ปี หากคุณคือ... คนรุ่นใหม่ไฟแรง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ชอบการเปลี่ยนแปลง ต้องการทำงานท้าทายความสามารถพร้อมเรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัทฯ โอกาสของคุณมาถึงแล้วเราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ได้ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ
 คุณสมบัติ
1. อายุ 30-40 ปี
2. จบปริญญาตรีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในสายงานด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
   - ด้านบริหารจัดการโครงการ ( Project Management )
   - ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to Information Management)
   - ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
   - ด้านการผลิตและออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Creative)
   - ด้านการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อ "การสื่อสาร" (Digital apply for Communication)  
   - ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานด้านปฏิบัติการ (Operational risk analysis )
4. มีทัศนคติแบบ “ทำได้ (can do)” และมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดนอก กรอบ 
5. มีบุคลิกภาพดี/ มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. สามารถคิดและวิเคราะห์กลยุทธ์ได้สามารถบริหารจัดการงานได้ดีในสภาวะกดดัน มีความทุ่มเทและพร้อมที่จะทำงานหนัก

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทุนการศึกษาบุตร
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • สวัสดิการสงเคราะห์
  • เงินเกษียณอายุ
  • เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

"ผู้นำในธุรกิจบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ" ให้บริการขนส่งทรัพย์สิน บริหารงานอาคาร, บริหารงานศูนย์ฝึกอบรม, Printing & Mailing  บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นหลัก บริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 12 ปีซ้อน โดยบมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้น 100% 
ที่อยู่ : 96/12 ซอย ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2791-9863, 0-2791-9864 ,0 2791-9998
โทรสาร : 0-2935-3706
โฮมเพจ : http://www.ktbgs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
คีย์เวิร์ด : Project , Management , Information , Data , Analysis , Digital , Creative , Creative Content , ครีเอทีฟคอนเทนต์ , วิเคราะห์ฐานข้อมูล , Big Data , Database Management , Dba , Database , วิเคราะห์ระบบ , ข้อมูล , Analyst Information System , Data Analytic , วิเคราะห์ข้อมูล , วิเคราะห์ , วางแผนธุรกิจ , Corporate Planning , พัฒนาธุรกิจ , วิเคราะห์การตลาด , Business Planning , พัฒนาธุรกิจและสร้างลูกค้าใหม่ , Business Development , วิเคราะห์ธุรกิจ , วิเคราะห์ความเสี่ยง , Strategic Partnership , พัฒนาธุรกิจใหม่ , การออกแบบ , ความเสี่ยง , บริหารความเสี่ยง , Risk Management , Management Information System , ระบบข้อมูล , วางแผนการตลาด , วิเคราะห์ตลาด , วิเคราะห์วิจัยการตลาด , Marketing Strategy , วิเคราะห์ระบบ , กลยุทธ์ทางการตลาด , การตลาดออนไลน์ , Online Media Planning , Online Marketing , Digital Marketing , Digital Strategy , Digital Campaign , การตลาดดิจิตอล , การตลาดสื่อดิจิตอล , การตลาดดิจิทัล , Social Network , Social Media , Social Media Management , Communications Strategies , Communication , Marketing Communication , Mis , New Business Development , สื่อสารองค์กร , การสื่อสารขององค์กร , Corporate Communication , สื่อสารการตลาด , วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ , Data Analytics , จัดการความเสี่ยง , Operational Risk , Risk Analysis , บริหารความเสี่ยงองค์กร , ระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ , Online Media Platforms , System Development , Business Plan , จัดทำแผนธุรกิจ , Social Media Online , วางแผนกลยุทธ์ , วิเคราะห์คู่แข่ง , วางกลยุทธ์ , บริหารต้นทุน , Market Risk , ฐานข้อมูล , Digital Planning , ระบบฐานข้อมูล , Content Marketing , Strategy Planning , พัฒนากลยุทธ์ , สารสนเทศเพื่อการจัดการ , การจัดการความเสี่ยง , Strategic Development , Corporate Strategy , พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด , วิเคราะห์กลยุทธ์ , Market Analysis , Marketing Development , กลยุทธ์การตลาด , การสื่อสารการตลาด , วิเคราะห์โครงการ , พัฒนาโครงการ , Project Analysis , วางแผนโครงการ , การบริหารความเสี่ยง , Project Development , Hr Management , Hris , Planning , บริหารโครงการ , บริหารงานโครงการ , Process Improvement , Hr Program , Development , Project Control , Human Resource Development , Organization Development , Od , Human Resource Management , พัฒนาทรัพยากรบุคคล , Management Team , Information Systems , วิเคราะห์ต้นทุน , คำนวนต้นทุน , Cost Planning , วางแผนต้นทุน , Risk , Information System , สื่อดิจิทัล , Digital Media , พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , Project Planner , Project Planning , จัดการโครงการ , ควบคุมโครงการ , บริหารอาคาร