หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing and Sales Manager

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย
ด่วนมาก!!!
พิจารณาเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษ
บริษัท คาฟินเอท โรสติ้ง จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Duties & Responsibilities
- Work centered in Phuket and surrounding areas
- Expand customer base and actively engage in customer relations activities.
- Gather market intelligence, competitor products and pricing, also continual updates on general competitive activities.
- assist to collect all outstanding debtors for allocated territories.
- Support existing customer needs and coordinate with the home office to ensure customer satisfaction
- Other jobs as assigned by management.

คุณสมบัติ
- Male or Female with Thai nationality only.
- Bachelor’s Degree or experience in related fields.
- At least 1 year experience in sales, marketing with strong customer focus.
- Demonstrated aptitude for problem-solving; ability to determine solutions for customers.
- Proficiency in MS office and very good English communication.
- Service-minded and good interpersonal skills.
- Must have car/motorbike and driving license.
- Flexible and be able to travel 90-100% of the time.
- Positive Personality
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
We are proud to serve you quality coffee beans. KAFiN8 Coffee believes in delivering only the most fresh roasted coffee beans, packed with flavor.
KAFiN8 Nitro & Cold Brew was founded in 2018 by 2 coffee enthusiasts that could not find a constantly good cup of coffee in Thailand.
Searching the region, they found the very best Mountain Grown Arabica coffee beans sourced in the pristine mountains of Southeast Asia.
Hand selection of the very best beans and unique state – of – the – art roasting techniques have produced what we feel is among the very best coffee in Asia and the world!
 
ที่อยู่ : 28/125 หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-601-116
โฮมเพจ :