หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Assistant Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • To manage and implement Weigh Management (Community Based Program - CBP) to align with Annual Operating Plan (AOP) and Long Rank Business Plan (LRBP) in order to deliver on integrated offering and community experience to support ABO.
  • Description of duties:
  • Plan, control and coordinate with concerned functions to implement Weigh Management (CBP)
  • Management and Implement Weigh Management (CBP) activities.
  • Plan, manage and control budget.
คุณสมบัติ
  •  Bachelor degree or higher in Marketing or related field.
  • Good interpersonal and communication skill
  • Have Leadership skill, analytical ability, presentation skill and self motivate.
  • Fluent in English both speaking and writing.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิเทศศึกษา
สวัสดิการ
สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ:
• โบนัสการันตี 1 เดือน
• รางวัลครบรอบปีการทำงาน
• สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
• ประกันสังคม
• ของขวัญวันแต่งงาน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%-12.5% (ตามอายุการทำงาน)
• ของเยี่ยมผู้ป่วยสำหรับพนักงาน
• ดอกไม้ต้อนรับพนักงานใหม่
• เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
• สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• ค่าจัดงานสวดอภิธรรม สำหรับบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
• โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน
• ค่ารักษาพยาบาล 25,000 บาท/ปี (ทำฟัน รักษาผิวหน้า เกี่ยวกับสายตาหรือการนวดแผนไทย)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• เครื่องแบบพนักงานประจำร้าน
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
• สัมมนาประจำปีทั้งในและต่างประเทศ
• การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน
• กิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่
เกี่ยวกับบริษัท
Amway is one of the world’s leading direct selling companies operating in over 100 countries around the world. As business has expanded, we have connected with people by offering them the opportunity to experience the business potential of our quality products. In this regard, our vision of building a brighter future by Helping People Live Better Lives today is reflected. We respect our employees, recognizing their dignity, rights and contribution as individuals. We are committed to providing a workplace that stimulates creativity, quality and dedication. We offer training to encourage productivity, achievement and personnel satisfaction. We strongly believe that Amway is where you can create your own destiny.

Be part of a 20 Billion Baht success story!!! We are looking for partners on the road of success. Then come and join a truly global enterprise that has won The Honor Award for Labor Relations and Welfare (1997, 2006-2014) with The Top Employer Thailand Award (2015 & 2016) for 2 consecutive years and Top Employer Asia Pacific 2016 Certification. 


Amway (Thailand) Ltd. is looking for qualified candidates to become important players in the challenge of building a 20 billion baht business. We’recommitted to supporting and developing our people, and providing continuous training, equipment, and techniques to enable you to achieve your full potential. You will also enjoy an attractive remuneration package designed to enhance your lifestyle here! 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Division
ที่อยู่ : 1199/1 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2840-8211, 0-2840-8212
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด