หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Automation Platform Consultant

เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล
บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด
การตลาด , โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Perform daily account management (keyword maintaining and bidding, daily and monthly budget caps, pay per click, impression share, quality score, search results, search performance across the major search channels,Ad template, GDN placement lists, and other account metrics) for a variety of clients.
 • Generate monthly client reporting for all major metrics, goals tracking, revenue tracking, and other paid search initiatives, also administer web analytics dashboards, reports and key reporting tools, and point out key areas of importance in accordance with client goals.
 • Provide recommendations and execute strategies for keyword opportunities, campaign structuring, targeting, display network, and other facets of paid search in accordance with client goals.
 • Work closely with the other team members such as Web Developer to meet client goals.
 • Be generating sales and new business opportunities through our platform and service
 • To research and consult platform and service (digital marketing service and platform) to our prospecting through telephone, scheduling appointments and in-person meetings
 • Own the end-to-end business development, including planning and building short-term and long-term sales activities and pipelines
คุณสมบัติ
 • Male/Female Age 27-32 Year.
 • Thai nationality.
 • Bachelor degree or Master Degree in Marketing, Business Administration, Economics, Engineering, Science or related fields.
 • Skillful in MS office (Words, Excel and PowerPoint).
 • Excellent communication skills in Thai with good communication skills in English (Both speaking and writing), business negotiation, presentation and interpersonal skills.
 • Outstanding ability to think creatively with great analytic and problem solving skills aiming to customer satisfaction.
 • High level of integrity, self motivation, and time management with goal and deadline orientation mindset.
 • Ability to learn new industries and new business types quickly. Able to apply this knowledge to internet marketing initiatives and achieving client goals.
 • Have the ability to learn and apply to achieve maximum work efficiency
 • Can work as a team to achieve success together

Preferable

 • Experience in Search Engine Marketing (SEM) and Paid Search (PPC) on popular PPC ad platforms (Google AdWords, Yahoo, Bing)
 • Experience with website analysis using a variety of analytics tools including Google Analytics. 
 • Google AdWords certification is a plus.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Birthday Leave
 • Commission
 • Five-day work week (Monday-Friday)
 • Incentive
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดวันเกิด
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

iTopGroup is a leading Digital Marketing company with 3 sub-brands: iTopPlus – an e-Marketing service for SMEs, Plus Venture – a performance based digital marketing agency and Autodigi - Marketing Automation Platform. We offer a total solution for all customer segmentation in Thailand to growth their business via our services. Today iTopGroup has over 10,000 customers and we are Google SME Premier Partner with the largest customer base in Thailand.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปริม / คุณพล
ที่อยู่ : 89 AIA Capital Center, 32th Floor, Unit 3204-3207, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2029-1200
โทรสาร : 0-2934-3405
โฮมเพจ : http://www.itopplus.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด