หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Executive / Sr.Marketing Executive / Assistant Product Manager - ประจำสำนักงานใหญ่ปากเกร็ด

Marketing Executive
ด่วนมาก!
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้นในตำแหน่งต่างๆดังนี้


ในตำแหน่ง Marketing Executive (ประสบการณ์ 0-3 ปี) / Sr.Marketing Executive (ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป)

• จัดทำ ดูแล ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการตลาด โดยสามารถนำเครื่องมือการตลาดมาใช้งานอย่างเต็มที่

• ศึกษาข้อมูลสินค้ารู้และเข้าใจโดยละเอียด
• จัดทำ และตรวจสอบสื่อส่งเสริมการขาย เช่น Catalog, Brochure , POP และการถ่ายภาพสินค้า
• Training ข้อมูลสินค้า หรือจัดทำคู่มือข้อมูลสินค้า
• จัดเรื่องโปรโมชั่นต่างๆ และทำส่วนลดสินค้า
• ตรวจสอบสภาวะการขายสินค้า
• สำรวจ และ update ข้อมูลคู่แข่งขัน
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ในตำแหน่ง Assistant Product Manager
• จัดการและพัฒนากิจกรรมทางด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์รวมถึงการสร้างแบรนด์และสร้างเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
• ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้เชิงทฤษฎีด้านการตลาดดี
• มีความตั้งใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ
• มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการคิดวิเคราะห์
• มีทักษะการสื่อสาร การประสานงานที่ดี และ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• มีทัศนคติดี และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
• สามารถเดินทางไปยังโชว์รูมของบริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี (Word, Excel, Power Point)
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง


*Apply Directly click: http://www.sb-furniture.com/th/career
*Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sbfurnitureth
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 8 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : อื่นๆ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีและอื่นๆ
 • การอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
 • การเกษียณอายุ
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • รางวัลอายุงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
 • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน  และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งต่างๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 126/150 Moo 1, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2666-1555 ext.1147
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด