หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Production Management Executive

เจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางบทบาทและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ขององค์กร มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ
พัฒนา ทำแผนการตลาด ไปจนถึงรับความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน
เพื่อนำกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
ดูแลและพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำการวิจัยการตลาด
ออกแบบแผนการดำเนินงาน (Roadmap) รวมถึงนำผลตอบรับ
กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขององค์กร
คุณสมบัติ

เพศชาย ป.ตรี / โท สาขา การตลาด หรือ MBA

มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การตลาด , นำเสนอกลยุทธ์การตลาด อย่างน้อย 3 ปี

สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 6 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%,5%,7%,9% (ส่วนของบริษัทฯตามอายุงาน) 3%-15% (ส่วนของพนักงาน)
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • กิจกรรมสันทนาการ
 • กิจกรรมสันทนาการ กีฬา / งานเลี้ยงปีใหม่
 • ของขวัญเยี่ยมคลอดบุตร
 • ของขวัญเยี่ยมไข้
 • ของขวัญเยี่ยมไข้, เยี่ยมคลอด
 • ค่ากะ
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดตามประเพณี (14วัน/ปี)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6-12 วันตามอายุงานสะสมได้)
 • สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน, อุปสมบท
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • เบี้ยเลี้ยงไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าซักรีด ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ตามเงื่อนไข)
 • โบนัส 2 ครั้ง/ปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
เกี่ยวกับบริษัท
Diamond Building Product, We are in the business of production and distribution as well as services relating to roofing tiles, boards and accessories. We believe that our ability to serve the needs and expectations of our customers, employees, society and shareholders, is the foundation of success in our mission.

The company has also received the following distinguished awards and certifications: ISO9001:2008, OHSAS 18001, ISO14001, Enterprise Labor Relations and Welfare Award, 5S award Model, Number 1 Brand “Diamond” as the most admired for roofing tiles in the construction materials category.

The company continued to emphasize the importance of human resources.The training emphasized the concept of TPM, skills training such as Service Mind and Mind Mapping, In addition, a training program involving safety and development of the HRM (Human resources Management) system, which is an information technology system for human resources management

We are now seeking for professionals who are enthusiastic and energetic persons to join with us.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนันทนัท หรือ คุณอมรา (www.facebook.com/DBPcareers)
ตำแหน่ง : Recruitment
ที่อยู่ : 69-70 Moo 1, Mitrapharp Road, Km.115, Tambol Talingchan, Amphur Muang, Saraburi 18000
โทรศัพท์ : 036-224-171-8 ต่อ 317
โทรสาร : 036-251-528,036-224-185
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)