หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

Marketing Executive (Agent)
ด่วนมาก!
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานจะเน้นไปในเชิงรุกโดยทำหน้าที่ในการติดต่อ, ประสานงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อลงไปสู่แผนปฏิบัติของโครงสร้างธุรกิจทั้งในส่วนกลาง - ภูมิภาค รวมไปถึงการติดตามประเมินผล และการปฏิบัติงานเน้นในเชิงให้บริการ กับ แหล่งงานการประสานงานทั้งภายใน - ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกับแหล่งงาน และ ลูกค้าที่ต้องให้บริการตามภาระกิจ

คุณสมบัติ

1) เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี
2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3) ประสบการณ์ด้านงานประกันภัย : Agent 3 - 5 ปีขึ้นไป 
4) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเข้าใจธุรกิจสินเชื่อในสถาบันการเงิน
5) หากมีประสบการณ์ในธุรกิจงานบริการอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

6) สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ รวมทั้งสามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
7) ปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดได้ภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย

***บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีการดูแลพนักงานที่ดี อาทิ 

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
• ประกันสุขภาพ-ประกันอุบัติเหตุ 
• ค่าตัดแว่นสายตา-ค่าทำฟัน 
• โบนัสประจำปี-โบนัสตามผลประกอบการ 
• ชุดยูนิฟอร์ม 
• เงินช่วยเหลือสมรส - เงินช่วยเหลือคลอดบุตร 
• ตรวจสุขภาพประจำปี 
 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 79 ปี  เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทและสินทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้าน บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น (Good Corporate Governance) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐาน คุณภาพภาคการค้าและบริหาร  จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนและเป็นเจัาของร่วมโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 27th Floor, Sathorn Nakorn Tower, 100/48-55 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1734/ 1735
โทรสาร : 0-2636-7999
โฮมเพจ : http://www.navakij.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : insurance , marketing , Research&development , R&d , วิจัยและการพัฒนา , วิจัยและพัฒนา , ขายประกัน , การตลาดประกันภัย , ประกันภัย , ประกันภัยรถ , Insurance Broker , ใบตัวแทนขายประกันชีวิต , ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย , Life Insurance Broker License , ประกันภัยรถยนต์ , Auto Insurance , Car Insurance , รับประกันภัย , Underwriter , พิจารณารับประกันภัย , Non Motor , สินไหมทดแทน , ประกันวินาศภัย , ประกันภัยอุบัติเหตุ , บริการประกันรถยนต์ , ผลิตภัณฑ์ประกันภัย , เคลมประกัน , F2f , Fundraising , สินเชื่อส่วนบุคคล , งานขาย , กิจกรรมด้านการขาย , Motor Insurance , Automobile Insurance , ผลิตภัณฑ์การตลาด , Product Marketing , Marketing Product , Product Sales & Marketing , สื่อสารการตลาด , การตลาด , การตลาดผลิตภัณฑ์ , การขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ , Core Insurance , Core Credit , ประเมินตลาด , Market Segment , แผนการตลาด , บริหารการตลาด , วิเคราะห์การตลาด , บริหาร Product , บริหารผลิตภัณฑ์ , พัฒนา Product , พัฒนาผลิตภัณฑ์ , แบงก์แอสชัวรันส์ , Bancassurance